Yrittämisen riemua ja kansalaisten valtaistamista energiapolitiikkaan

Tällä hetkellä aurinko- ja tuulienergia yleistyvät maailmalla nopeammin kuin mitkään muut sähkön tuotantomuodot. Innostusta on paljon – myös Suomeen verrattavissa pohjoisissa valtioissa.

Suomalaiseen viralliseen energiapolitiikkaan tämä reipas yritteliäs ote ei kuitenkaan tahdo tarttua millään. Esimerkiksi 12.6.2014 päivätyssä parlamentaarisen energia- ja ilmastotiekartta 2050 komitean materiaalissa aurinkoenergiaa sivutaan vain yhdessä lauseessa näin:”Pidemmällä aikavälillä aurinkoenergian teknologinen kehitys voi aikaansaada merkittäviä läpimurtoja.” Tämä kaukaista tulevaisuutta koskeva ja passiivissa kirjoitettu lause ei varmasti aktivoi ketään.

Vastakohtana tälle harmaudelle Janne Käpylehdon tuore kirja ”Mökille sähköt auringosta & tuulesta” puhkuu yrittämisen ja aikaansaamisen riemua. Sen huomaa jo kustantajan nimestäkin: Into Kustannus Oy!  Tämä kannustava kirja tulee todelliseen tarpeeseen monesta syystä.

Ensinnäkin tutkimukset osoittavat, että itserakentamisella on ollut tärkeä merkitys uusiutuvan energian etenemiselle monissa maissa. Euroopan maista Itävalta on tässä suhteessa huippuesimerkki.

Toiseksi, suomalaisessa kesämökkivaltaisessa maassa on tärkeää, että kesämökkien energiaratkaisut tehdään mahdollisimman pitkälle uusiutuvaan lähienergiaan perustuviksi. Meillä ei ole varaa siihen, että kakkoskodeiksi muuttuvien yhä hulppeampien kesämökkien energiajärjestelmät rakennetaan fossiilisiin polttoaineisiin tai vain ostosähköön perustuviksi.

Kolmanneksi, Käpylehdon kirja on erittäin käyttökelpoinen oppikirja käytettäväksi myös esimerkiksi lukioiden fysiikan opetuksessa tai ammattikouluissa. Olisi hienoa, jos yhä useampi oppilaitos tässä maassa hankkisi opetuksen tueksi vaikka pienimuotoisiakin aurinkosähkö- tai aurinkolämpöjärjestelmiä tai pientuulivoimaa. Fysiikan ja sähköopin opiskelu tällaisilla laitteilla on varmasti hauskaa ja konkreettista.

Neljänneksi, uusiutuvan hajautetun energian edistyminen tarkoittaa, että yhä useampi suomalainen ryhtyy energian kuluttajasta myös sen tuottajaksi auringolla, tuulella, lämpöpumpuilla tai puulla. Jotta systeemit toimisivat hyvin ja niitä voitaisiin yhdistellä optimaalisiksi hybridijärjestelmiksi, olisi hyvä, että järjestelmiä hankkivat kansalaiset ovat mahdollisimman innokkaita ymmärtämään laitteiden toimintaperiaatteita ja valmiita diagnosoimaan mahdollisia puutteita ja jopa ehdottamaan parannuksia.  Kaikkien ei tarvitse ryhtyä itserakentajiksi. Käpylehdon kirja auttaa sopivasti myös itsekäyttäjiä ja näin rohkaisee hankkimaan kaupallisilta toimijoilta lähienergiaratkaisuja.

Kaiken kaikkiaan Janne Käpylehdon kirja valtaistaa kansalaisia siirtymään passiivisesta odottamisesta oman tulevaisuutensa aktiivisiksi rakentajiksi. Samaa tarkoitusta palvelevat Motivan uudet aurinkosähkösivustot sekä tekeillä oleva Aurinkoenergia Suomessa- kirja

Kansalaisten aktivoituminen tukee myös alan yrityksiä ja luo sitä kautta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Valtiolle hyvä ajankohtainen elvytyspoliittinen keino olisikin luoda kannustimia kansalaisten investoinneille.   Esimerkiksi energiaremonttien osalta kotitalousvähennyksen laajentaminen 100 %:iin ja sisältämään myös suunnittelutyön panisi vipinää toimintaan.  Jonkinlaisen netotusjärjestelmän luominen olisi myös paikallaan.

Pienillä tukirahoilla suomalaiset käpylehdot ja alan yritykset saisivat paljon aikaan!

Raimo Lovio
Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja

—–

Suomen Lähienergialiiton jäsenet voivat ostaa Mökille sähköt auringosta & tuulesta- kirjan jäsenhintaan 20€ (sis. postikulut) suoraan Janne Käpylehdolta

kuva: Inno Kustannus