TEM tukee yhtätoista energiateknologian kärkihanketta vuonna 2017

Hallituksen energiakärkihankkeille myönnettiin 39,7 miljoonan euron tuki. Hankkeissa oli mukana Lähienergialiiton jäsenyrityksistä Nivos Energia Oy, Liikennevirta Oy ja Solarigo Systems Oy.

 

Taustalla hallitusohjelman tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisestä

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Hallitusohjelmassa on myös asetettu tavoitteeksi nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin sekä luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana. Hallitus on päättänyt osoittaa uusiutuvan energian ja uuden teknologian investointeihin tukea yhteensä 100 milj. euroa vuosille 2016–2018.

 

Vuodelle 2017 tukea myönnettiin 39,7 miljoonaa euroa – 11 energiakärkihanketta

Tuki kohdistui biokaasun liikennekäyttöön, energiajärjestelmiin ja energiatehokkuuteen, aurinkosähköön ja sähköautojen latausinfrastruktuuriin – lisätiedoissa luettelo tuetuista hankkeista, niiden tukimäärät ja lyhyt kuvaus hankkeesta.

Kahdessa hankkeessa on mukana Lähienergialiiton yritysjäseniä: Liikennevirta ja Solarigo Systems.

 

Liikennevirta Oy – Energiajärjestelmät

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa hajautettu energiavarastojärjestelmä. Liikennevirta Oy toimii koordinaattorina yhdeksälle yritykselle, jotka investoisivat yhteensä 80 sähköakkuun eri puolelle Suomeen. Suurimmat akut olisivat noin 1,2 MW:n ja pienimmät 20 kW:n tehoisia. Akkujen yhteenlaskettu teho olisi noin 4,5 MW.

Lisäksi investoitaisiin ohjausjärjestelmään, joka mahdollistaa hajautettujen varastojen ja muiden kysyntäjoustoratkaisujen käyttöönoton valtakunnallisesti. Tukimäärä: 2,04 M€

Tarkemmat tiedot: Liikennevirta Oy, Jussi Palola, 050 4340132

 

Nurmon Aurinko Oy – Aurinkosähkö

Hankkeessa rakennettaisiin suuri teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitos. Toteutuskohde on suuri elintarvikealan yritys, jonka sähkön kulutus on jäähdytystarpeen takia suuri myös kesäaikaan. Sähkön kulutuspisteeseen asennetaan katto- ja maa-asennuksina 24 000 aurinkopaneelia, yhteensä noin 6 MW. Vuotuinen sähköntuotanto on noin 5 600 MWh. Hankkeessa testataan auringon mukaan kääntyviä paneeleja, paneelien pakkasenkestävyyttä, energiansäästöä jäähdytyksessä, sähkön käytön kysyntäjoustoa, energianvarastointia ja kiinteistön sisäisen älykkään sähköverkon hyödyntämistä.

Hankkeen demonstraatioarvo liittyy aurinkosähkölaitoksen kokoon sekä aurinkosähkön tuotannon ja älykkään sähköverkon palvelukonseptiin ja vaihtelevan sähköntuotannon yhdistämiseen sähkön käyttöön samassa kiinteistössä. Tukimäärä: 2,72 M€

Tarkemmat tiedot: Atria Suomi Oy, Tapani Potka, 040 579 4173 ja Solarigo Systems Oy, Jukka Muilu, 050 553 8504.

 

Mäntsälän Biovoima Oy – Biokaasun liikennekäyttö

Hankkeessa on tarkoituksena rakentaa kuivamädätykseen perustuva biokaasulaitos Mäntsälään. Raaka-aineina käytettäisiin muun muassa kaupan ja teollisuuden biojätteitä sekä sakokaivolietettä. Yritys (Nivos Energia Oy mukana yrityksessä)  jalostaa biokaasun liikennekäyttöön sekä valmistaa hiilidioksidista metaania. Mädäte ja rejektivesi on tarkoitus hyödyntää lannoitteena. Hankkeen demonstraatioarvo liittyy erityisesti metaanin valmistukseen hiilidioksidista biokaasulaitoksen yhteydessä. Tuotettavan biokaasun ja synteettisen metaanin määrä olisi yhteensä noin 23 GWh vuodessa. Hanke sijaitsee kaasuverkon piirissä.
Tukimäärä: 3,65 M€

Tarkemmat tiedot: Mäntsälän Biovoima Oy: Juha Virtanen, 040 7795880.
Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätietoja

Liikennevirta, tiedote 30.1.2017

TEM tiedote 30.1.2017 “TEM tukee yhtätoista energiateknologian kärkihanketta 2017”

TEM tiedote 30.1.2017 liite “Energiakärkihankkeet – I kierros (2017)”

TEM tiedote 23.3.2016 “54 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin”

TEM tiedosto “Investointitukihakemukset uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin (18.3.2016 TEM/Pekka Grönlund)

TEM Investointituki energiakärkihankkeisiin

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>