Suomen on kannustettava pientuottajien yhteistä ja alueellista energiantuotantoa

Ympäristöministeriössä on valmisteilla hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Esityksellä ehdotetaan lainsäädäntöä, jolla muutettaisiin lakia kahdesta eri syystä: siirtymiseksi uusissa rakennuksissa lähes nollaenergiarakennuksiin komission Suomelle tietopyynnössään esille tuomiin rakennusten energiatehokkuusdirektiivin…

Lue lisää

Nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöön lisää kunnianhimoa

Suomen Lähienergialiitto toivoo, että käynnissä olevassa lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyössä löytyy riittävästi rohkeutta ja kunnianhimoa. Rakennukset käyttävät 40% energiasta, joka tarjoaa suuren potentiaalin energiatehokkuutta parantaville ratkaisuille ja uusiutuvan energian käytölle.  …

Lue lisää

Nollaenergiarakentamisen säädöksillä on tärkeä edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan lähes nollaenergiarakentamisen säädöksiä. Motiva Oy kokosi ministeriölle sidosryhmien näkemyksiä. Tässä Lähienergialiiton haastattelu ja viestit säädösvalmisteluun.    Mitä tarkoitamme “lähienergia”-termillä? Lähienergialiitto määrittelee lähienergian seuraavasti: ”Lähienergia on käyttäjien itse…

Lue lisää