Lähienergialiiton uutiskirje 11/2017: Koko Suomi on saatava mukaan energiamurrokseen. Savo-Solarilla onnistumisia vientimarkkinoilla

Lähienergialiitto haluaa levittää ymmärrystä suomalaisen uusiutuvan energian käytöstä mahdollisimman laajalle yleisölle. Marraskuu tarjosi mm. Gasum on Pohjoismaiden suurin biokaasutoimija ja se kehittää aktiivisesti biokaasun tuotantoa ja infrastruktuuria Pohjoismaissa, Lähienergialiiton hallituksen uusi puheenjohtaja…

Lue lisää

Energiamurrosta kiihdyttävät energiayhteisöt, joustava sähköjärjestelmä ja kuluttajien kannalta tasapuolinen ja oikeudenmukainen sähkön hinnoittelu

Lähienergialiiton kanta TEM älyverkkotyöryhmän väliraportista on, että kokonaisuutena se on hyvä ja monipuolinen näkemys sähköjärjestelmän uudistuksessa tarvittavista muutoksista. Kannustamme tunnin sisäisen netotuksen ja sähkövarastojen osalta nopeaa ratkaisua. Lisäksi käsittelimme energiayhteisöjä,…

Lue lisää

Älyverkkotyöryhmän väliraportti painotti markkinaehtoisuutta ja kuluttajan roolin tärkeyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on päässyt pohdinnoissaan puoliväliin ja julkisti väliraporttinsa 9.10.2017 Säätytalossa pidetyssä sidosryhmäseminaarissa. Väliraportin sisältöä voi kokonaisuutena pitää hyvänä sekä asiakkaiden, energiayhteisöjen että sähkömarkkinoiden uudistumisen näkökulmista.   Työ- ja…

Lue lisää

Lähienergialiiton uutiskirje 4/2017: aurinkosähkön tuottaminen ei ole epäreilu tapa säästää sähköä, lämmitykseen on tarjolla puhtaita ratkaisuja

Lähienergialiitto haluaa levittää ymmärrystä suomalaisen uusiutuvan energian käytöstä mahdollisimman laajalle yleisölle. Huhtikuu tarjosi mm. aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämmitetyssä talossa, lämpöpumppujen suosio ja merkitys jatkoi kasvuaan, #100faktaalämmityksestä-kampanjan käynnistyi, EU talvipaketin avaus -työpaja.  …

Lue lisää

EU talvipaketin avauksessa käytiin vilkas keskustelu

Lähienergialiiton työpajassa käsiteltiin Euroopan komissio marraskuun 2016 lopusssa esittämää toimenpidepakettia (tuttavallisesti EU:n talvipaketti). Työpajassa keskityimme uusiutuvan energian ja sähkömarkkina -direktiiviluonnoksiin. EU talvipaketilla on kolme päätavoitetta: energiatehokkuus etusijalle, EU maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan energian alalla ja…

Lue lisää

Seuraavat