Lähienergialiitto ja MTK julkistivat Aurinkosähköstä virtaa tilalle -jäsenedun

MTK ja Lähienergialiitto lanseerasivat uuden verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien hankintaan ja toimittamiseen tähtäävän jäsenedun MTK:n jäsenille. Aurinkosähköjärjestelmien avaimet käteen toimittajat ovat Lähienergialiiton yritysjäseniä. Suomessa maatiloista aurinkosähköä tuottaa toistaiseksi alle 1 %,…

Lue lisää

Vuonna 2017 Lähienergialiiton toiminta keskittyi edistämään kuluttajien osallistumista energiamurrokseen

Vuonna 2017 Lähienergialiitto jatkoi kuluttajanäkökulman edistämistä energiapolitiikan keskiössä. Lämmityksen ja liikenteen tärkeys nousi esiin energiajärjestelmän puhdistamisessa. Liikennejärjestelmän tehokkuutta on parannettava ja kaikki mahdolliset keinot on käytettävä, sekä öljylämmitys on korvattava nopeasti…

Lue lisää

Lähienergialiiton uutiskirje 12/2017: Vuoden Lähienergiateko 2017 -kilpailu on loppusuoralla

Lähienergialiitto haluaa levittää ymmärrystä suomalaisen uusiutuvan energian käytöstä mahdollisimman laajalle yleisölle. Joulukuu tarjosi mm. IEA:n asiantuntijaryhmä vieraili Suomessa arvioimassa maassamme toteutettavaa energiapolitiikkaa ja Lähienergialiitto oli arviointiryhmän kuultavana, Lähienergialiitto käynnisti perinteen, jolla palkitaan…

Lue lisää

Kuluttajista vauhtia energiamurrokseen, osa 5/5: Kansalaisten ääni energiaa koskevassa poliittisessa ja alueellisessa päätöksenteossa

Merkittävä osa kansalaisten energiaa koskevista valinnoista on tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa rakenteistunut keskitettyjen suurien tuotantolaitosten kautta. Esimerkiksi kerrostalossa kaukolämpöalueella elävä suomalainen voi yhä saada lämpönsä vain kaukolämpöverkon toimittajalta. Vaatii…

Lue lisää

Itä-Suomen yliopiston johtamassa hankkeessa käännetään ympäristöpäätöksentekoa uudelle yhteistoiminnan aikakaudelle

Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen vaatii vuoropuhelua ja yhteistä tiedontuottamista. Itä-Suomen yliopiston johtamassa monialaisessa tutkimushankkeessa tartutaan toimeen uusien yhteistoiminnan käytäntöjen juurruttamiseksi suomalaiseen ympäristöpäätöksentekoon. Lähienergialiitto on mukana hankkeessa yhtenä sidosryhmänä.   ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja…

Lue lisää

Seuraavat