3

Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä?

Lähienergialiitto järjesti jäsenilleen työpajan, jossa käsiteltiin Fingridin toukokuussa julkaisemaan keskustelupaperia sähkömarkkinoiden uudistamistarpeesta: Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa – mitä voimme tehdä? Työpajassa alustajina toimivat professori Jarmo Partanen LUT, Pia Oesch Energiateollisuus ry, Risto Lindroos Fingrid, kansanedustaja Harri Jaskari ja toimitusjohtaja Juha Marjeta OptiWatti

Käynnissä oleva energiamurros tulee muuttamaan nykyistä sähkömarkkinaa. Sähkön osuus tuotettavasta energiasta tulee kasvamaan merkittävästi. Energiamurrokseen liittyvien asioiden ymmärtäminen, muutokseen tarvittavien vaihtoehtojen tunnistaminen, tehtävien valintojen vaikutusten hahmottaminen jne. ovat osaamista jota nyt ja jatkossa tarvitaan. Työpajassa kuultiin hyviä alustuksia ja kommenttipuheenvuoroja sekä käsiteltiin Fingridin keskustelupaperin sisältöä ryhmissä.

Puheenjohtaja, professori Raimo Lovio avasi työpajan. Raimo painotti, kuinka tärkeänä Lähienergialiitto näkee avoimen ja rakentavan keskustelun eri sidosryhmien kanssa. Esitys Raimo Lovio, Lähienergialiitto ja Aalto-yliopisto.

 

Ryhmätöitä pohjustettiin alustuksella sähkömarkkinan muutosajureista ja Fingridin esityksellä keskustelupaperin keskeisistä teemoista

Ensimmäisenä alustuksena kuultiin professori Jarmo Partasen esitys  Suomen sähkömarkkinat osana pohjoismaista sähkömarkkinaa. Hän käsitteli esityksessään markkinan muutosajureita, mm. muutoksen nopeutta, teknologia kehitystä ja uusiutuvan energiantuotannon nopeaa kustannusten putoamista. “Tulevaisuudessa energiaa on rajattomasti tarjolla, mutta sen käytössä on huomioitava kapasiteetti ja kulutuksen joustaminen“. Esitys, Jarmo Partanen, LUT

Risto Lindroos Fingridistä taustoitti käsiteltävänä olevan keskustelupaperin syntyä: kantaverkkoyhtiönä myös Fingrid on huolestunut, kun tuotantokapasiteetti on poistunut markkinoilta ja sähkön nykyhinnat (ja 2020-luvun hintafutuurit) eivät kannusta markkinaehtoisiin investointeihin. Keskustelupaperin sisältöstä Risto kertoi, että on tärkeää huomata ja tunnistaa sähkömarkkinan muutoksen tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet. Esitys, Risto Lindroos, Fingrid

 

Energiateollisuuden ja kansanedustajan kommenttipuheenvuorot auttoivat tarkastelemaan keskustelupaperin sisältöä eri näkökulmista

Pia Oesch Energiateollisuus ry:stä aloitti esityksensä toteamalla “Pitkälti olemme samoilla linjoilla Fingridin ehdotusten kanssa“. Pia esitteli pääkohdat Energiateollisuuden kannasta keskustelupaperin ehdotuksiin. Esitys, Pia Oesch, Energiateollisuus ry

Kansanedustaja Harri Jaskari käytti puheenvuoron, jossa hän arvioi käytyä keskustelua ja antoi arvokkaita neuvoja ja huomiota. Hän kannusti tekemään uutta energiapolitiikkaa, mutta painotti “päätöksen teon kannalta on tärkeää, että ehdotetaan myös miten muutos tehdään niin, että sähköjärjestelmän toiminta varmistetaan ja ympäristö että taloudelliset tekijät huomioidaan“.

 

Sähkömarkkinoiden muutos tarjoaa myös mahdollisuuksia

Viimeinen alustus kuultiin Juha Marjetalta OptiWatista. Juha esitteli yrityksen palvelua, jolla sähkölämmitteisiä rakennuksien lämmitystä ohjataan älykkäästi. Palvelu on mainio esimerkki sähkömarkkinoiden muutoksen tarjoamista uusista, digitaalisista palveluista. Esitys, Juha Marjeta, Optiwatti..

 

Ryhmätöiden keskusteluista ja muistiinpanoista jalostetaan Lähienergialiiton kannanotto keskustelupaperiin

Työpajan ryhmätyöosuuksissa tuotettiin aineistoa, jonka pohjalta käynnistettiin Lähienergialiiton kannanoton työstäminen. Kannanotto valmistuu 15.9.2016 mennessä ja se julkaistaan viimeistään silloin.

 

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>