3

Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille

Euroopan komissio esitti marraskuun lopusssa toimenpidepaketin, jolla EU:n kilpailukyky säilytetään puhtaaseen energiaan siirtymisen muuttaessa maailman energiamarkkinoita. Ehdotuksilla on kolme päätavoitetta: energiatehokkuus etusijalle, EU maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan energian alalla ja kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille.

 

Komissio haluaa EU:n johtavan tätä siirtymistä eikä pelkästään mukautuvan siihen. Siksi EU on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä samalla kun se uudenaikaistaa talouttaan ja luo työpaikkoja ja kasvua kaikille Euroopan kansalaisille.

Ehdotuksilla on kolme päätavoitetta:

  1. energiatehokkuus etusijalle,
  2. EU maailmanlaajuiseen johtoasemaan uusiutuvan energian alalla ja
  3. kohtuulliset sopimusehdot kuluttajille.

Kuluttajat ovat tulevaisuuden energiamarkkinoiden aktiivisia ja keskeisiä toimijoita. Kuluttajilla eri puolilla EU:ta on tulevaisuudessa enemmän valinnanvaraa, luotettavat välineet energian hintojen vertailemiseksi sekä mahdollisuus tuottaa ja myydä omaa sähköään. Suuremman avoimuuden ja paremman sääntelyn ansiosta kansalaisyhteiskunta voi paremmin osallistua energiajärjestelmään ja reagoida hintasignaaleihin. Paketti sisältää useita toimenpiteitä, joilla pyritään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien suojelemiseen.

 

Puhtaaseen energiaan siirtyminen on tulevaisuuden kasvuala

Komission “Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” -ehdotukset osoittavat, että puhtaaseen energiaan siirtyminen on tulevaisuuden kasvuala, jolla raha liikkuu. Vuonna 2015 puhtaisiin energiamuotoihin investoitiin maailmalla yli 300 miljardia euroa. EU:lla on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikkansa avulla hyvät edellytykset muuntaa tämä siirtyminen konkreettisiksi mahdollisuuksiksi EU:n teollisuudelle. Jos tällä paketilla saadaan vuosittain toteutumaan 177 miljardin euron julkiset ja yksityiset investoinnit vuodesta 2021 lähtien, se voi tuottaa jopa prosentin BKT:n lisäkasvun seuraavan vuosikymmenen aikana ja synnyttää 900 000 uutta työpaikkaa.

Lainsäädäntöehdotusten piiriin kuuluvat energiatehokkuus, uusiutuva energia, sähkömarkkinoiden rakennesuunnittelu, sähkön toimitusvarmuus ja energiaunionin hallinnointisäännöt. Lisäksi komissio esittää ekosuunnittelun tulevaisuuteen liittyviä uusia ideoita sekä verkotettua ja automatisoitua liikkuvuutta koskevan strategian.

Paketti sisältää myös toimia, joilla nopeutetaan puhtaaseen energiaan liittyvää innovointia, kunnostetaan Euroopan rakennuksia, edistetään julkisia ja yksityisiä investointeja, parannetaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä sekä lievennetään puhtaaseen energiaan siirtymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Komissio etsii myös tapoja, joilla EU voisi hyödyntää johtoasemaansa puhtaan energiateknologian ja -palveluiden alalla ja tukea unionin ulkopuolisia maita niiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 

 

Kirjoittaja

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätietoja

Komission lehdistötiedote 30.11.2016 (suomeksi)

Ympäristöministeriön lehdistötiedote 30.11.2016

Clean Energy for All Europeans – unlocking Europe’s growth potential (engl.)

Yhteenveto: The revised Renewable Energy Directive (engl.)

Ehdotus uudeksi RES-direktiiviksi: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of the use of energy from renewable sources (engl.)

Ehdotus uudeksi RES-direktiiviksi, liitteet (engl.)

Yhteenveto: The new Energy Efficiency measures(engl.)

Yhteenveto: New Electricity market design: a Fair deal for Consumers (engl.)

Yhteenveto: New Energy Union governance to deliver common goals (engl.)

Koko aineiston linkit (engl.)

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>