3

Pientuotanto on yhä useamman ulottuvilla – tietoa tarvitaan

Lähienergialiitossa toivomme tasa-arvoisuutta energiantuotannon mahdollisuuksiin ja oikeaa tietoa päätösten taustalle niin politiikassa kuin energia-asioita pohtivissa kotitalouksissakin.

 

Kuluttajilla ja pientuotannolla on tulevaisuudessa nykyistä aktiivisempi rooli suomalaisessa energiajärjestelmässä. Se tarjoaa ihmisille laajemman valinnanvapauden energian hankinnassa ja mahdollisuuden osallistua hajautetun, puhtaan energian tuottamiseen. Energian käyttöä voi tehostaa pientuotannossa älykkäiden palveluiden avulla. Hajautettu järjestelmä tuo myös energiantuotantoon varmuutta esimerkiksi poikkeustilanteissa.

Hajautettu pientuotanto on Suomessa vanha asia, merkittävästi vanhempi kuin keskitetty energiantuotannon järjestelmämme. Perinne on jo olemassa. Nykymuodossaan pientuotanto on kuitenkin suhteellisen uusi asia, ja se kehittyy nopeasti.

Se, kuinka ihmiset haluavat liikkua ja asua, vaikuttaa myös energian tarpeeseen ja kulutukseen. Monella kuluttajalla tai yrityksellä pientuotannon valinnan taustalla ovat myös ympäristökysymykset. Pientuottaja on usein tietoinen myös energiankulutuksestaan ja käyttää energiaa säästeliäästi. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan tekoja.

Ympäristöystävällinen ja kannattava energian pientuotanto on mahdollista olemassa olevien teknologioiden ja palveluiden avulla. Ne ovat tulleet yhä suuremman käyttäjäjoukon ulottuville, hyvänä esimerkkinä aurinkopaneelien yleistyminen niiden valmistuskustannusten laskettua.

 

Oikeaa ja palvelevaa tietoa energiasta

Kuluttajat ja yritykset tarvitsevat lisää tietoa, jotta he tietävät tarjolla olevat mahdollisuudet ja käytännöt. Tarve vain kasvaa lähivuosina. Lähienergialiiton tehtävänä on tehdä pientuontantoa mahdollistavien tuotteiden ja palveluiden hankkiminen helpoksi sekä tarjota niistä oikeaa kuluttajia ja yrityksiä palvelevaa tietoa. Mahdollisuuksia on lukuisia ja niihin liittyy myös paljon kysymyksiä.

Kun kyse on uusista asioista, myös käytänteiden määrittely vie aikansa. Myönteinen uudistus oli myös viime vuonna toteutettu lakimuutos, joka nosti verottoman sähkön pientuotannon vuosirajaa niin, että se kannustaa myös isompia yksiköitä, kuten kauppakeskuksia, hyödyntämään aurinkosähköä.

Joskus julkisuudessa esillä oleva tieto ei vastaa todellisuutta. Myös vanhentunutta tai jopa väärää tietoa on esillä. Yleisimmin ne liittyvät verotukseen ja lupakäsittelyyn.

Keskustelun kuuluukin käydä vilkkaana, mutta sen tulisi pohjautua faktoihin. Mielipiteitä toki on ja pitääkin olla monenlaisia. Lähienergialiitto kannattaa puhdasta energiantuotantoa ja viestii siitä tutkittuun tietoon ja tosiasioihin perustuen.

 

Tasa-arvoisuutta energiavalintojen taustalle

Kuluttajilla on suuri vaikutus suomalaiseen energiakenttään. He kuluttavat yli puolet tuotetusta energiasta, pääosan siitä asumiseen ja liikkumiseen. Kuluttajat ovat myös energiantuotannon merkittävä maksaja. Monet energiaan liittyvät päätökset tehdään kuitenkin teollisuuden tai suurten hankkeiden lähtökohdista.

Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus suomalaisissa energiavalinnoissa edellyttää myös asukassektorin huomioon ottamista. Hajautetun pientuotannon tukeminen on osoittautunut hyväksi ja taloudellisestikin kannattavaksi ratkaisuksi. Kotitalousvähennys on edistänyt asioita omakotiasujilla, mutta se ei ole kerros- tai rivitaloasujien ulottuvilla asunto-osakeyhtiöiden tekemissä energiaremonteissa. Myös pientuotannon rakentamiseen liittyvän sääntelyn yhtenäistäminen kunnissa on tarpeen, samoin kuin energiaosuuskuntien toiminnan esteiden poistaminen.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Alunperin julkaisu Energia 2016 blogissa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>