3

Nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöön lisää kunnianhimoa

Suomen Lähienergialiitto toivoo, että käynnissä olevassa lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntötyössä löytyy riittävästi rohkeutta ja kunnianhimoa. Rakennukset käyttävät 40% energiasta, joka tarjoaa suuren potentiaalin energiatehokkuutta parantaville ratkaisuille ja uusiutuvan energian käytölle.

 

Rakennusten osuus energiankulutuksesta on suuri

Noin 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta kuluu rakennuksissa, minkä lisäksi niissä syntyy noin 35 prosenttia alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen EU:ssa onkin tärkeää ja sitä parannetaan ns. ‘lähes nollaenergiarakennuksilla‘. Tämä tarkoittaa rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea, ja joiden tarvitsema vähäinen energia katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla energialla. Nollaenergiarakentamista ohjaavan lainsäädännön valmistelutyö on käynnissä ja suunnitelman mukaan se valmistuu 2017 aikana.

 

Oikean suuntainen ohjaus lainsäädännössä tarjoaa mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnnalle

Suomelle on tarjolla energiatehokkuudessa ja älykkäissä lähienergiaratkaisuissa edelläkävijän maineen, sillä puhtaan energia-alan kasvu- ja työllistämismahdollisuudet ovat merkittävät. Lisäksi rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutuksen (sitä kuvaa E-luku.  Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä) raja-arvoja tulee tiukentaa niin ilmastotavoitteiden, Suomen energiaomavaraisuuden, rakennusten arvon kuin haja-asutusalueiden energiavarmuuden näkökulmista.

E-luvun ei pidä ohjata ratkaisuihin, jotka ovat rakennuskohtaisesti toteutettuina kalliita samalla, kun sama hyöty olisi toteutettavissa hyvin kustannustehokkaasti kiinteistöryppään tai alueen kiinteistöjen yhteisenä ratkaisuna.

Rakennusmääräysten tulee rohkeasti koskea ja edistää rakennusten yhteydessä tapahtuvaa energiantuotantoa, sillä rakennuksista on joka tapauksessa tulossa älykkäitä, energiatuotantoverkostoihin sulautuneita osasia.

 

Uusiutuvan energian myynnin huomiointi energiatehokkuuden laskennassa tarjoaa mahdollisuuden lisätä rakentamisen kustannustehokkuutta

Uusiutuvan energian myynti tulisi ottaa E-luvun laskentaan mukaan kuukausitasolla. Kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää, että kaikki ilmastopäästöjä ja ympäristökuormitusta vähentävät energiateknologiat ovat määrittelyssä mukana. Muualle viety energia vähentää primäärienergian tarvetta yhteiskunnassa siinä missä rakennuksessa käytettykin.

Myydyn energian huomiointi E-luvussa ei tietenkään saa johtaa rakennusten energiatehokkuuden heikentymiseen. Lämpöhäviötarkastelulla voidaan huolehtia siitä, että rakennusten energiatehokkuus pysyy korkealla tasolla.

 

Energiatehokkuuden laskennan lähtöarvot oltava ajantasalla

Lähienergialiitto on löytänyt lainsäädäntötyön aineistona käytetystä FInZEB-raportin laskelmissa käytetyissä lähtöarvoissa paljon huomautettavaa. Esimerkiksi aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien takaisinmaksuajat perustuvat jopa kymmenen vuotta vanhoihin tietoihin. Suosittelisimme niiden sijaan arvioinneissa käytettävän Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeessa tutkittuja arvoja. Tällöin FInZEB-raportissa havaitut edut muuttuisivat varsin kustannustehokkaiksi.

Lisäksi nykyisten rakentamismääräyksien laskenta-arvot ovat vanhentuneet: esimerkiksi ilmalämpöpumput ja tulisijat tuottavat tiloihin vuodessa enemmän energiaa kuin nykyisissä ohjeissa todetaan. Myös kattiloiden ja tulisijojen välimaastoon kuuluvien automaattisten pellettitakkojen hyödyntämisasteet ovat varsin korkeat. Aurinkoenergian (sähkö ja lämpö) laskennassa yksinkertaistetut menetelmät aliarvioivat tuotantoa erittäin merkittävästi, jopa kolminkertaisesti. Lisäksi aurinkolämpöjärjestelmän tuottamalla energialla voidaan laskentaohjeissa vähentää ainoastaan käyttöveden lämmityksen tarvetta, kun todellisuudessa aurinkolämpöä hyödynnetään myös tilojen lämmitykseen.

 

Suunnitelmien toteutumisen laatua on pystyttävä seuraamaan avoimesti

Rakennusluvan yhteydessä tulisi vaatia todelliseen ostoenergiankulutukseen perustuvia tavoite-energiankulutuksen sekä elinkaarilaskelmien laatimista, joissa verrataan eri teknologioita keskenään taloudelliselta kannalta kohteen erityispiirteet ja sijainti huomioiden. Lisäksi tässä vaiheessa tulisi tehdä tehotarkastelu, jossa laskettaisiin rakennuksen pohjakuormat, huipputehon tarve ja kulutuksen tasauksen mahdollisuudet.

Käytössä olisi hyvä olla kaikille avoin sertifioitu laskuri, jolla voitaisiin tasapuolisesti ja edullisesti simuloida rakennusten energiataseet niin E-luvun kuin todellisen energiankulutuksen kannalta uusimman tiedon mukaisilla laskenta-arvoilla.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Lisätiedot

Kannanoton sisältö kokonaisuudessaan.

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>