Lähienergialiiton neuvonantajat

Lähienergialiiton toiminnassa ja säännöissä kuluttajanäkökulma ja tutkimustieto ovat keskiössä. Siksi myös meidän jäsenistössä on monia tutkijoita, opettajia ja kouluttajia.

 

Lähienergialiiton neuvonantajiin kuuluminen ei edellytä Lähienergialiiton jäsenyyttä eikä sitoutumista Lähienergialiiton kantoihin. Neuvonantajat ovat kestävän energiakulutuksen ja -käytön, kiinteistöjen resurssiviisauden sekä uusiutuvan energian kiinteistökohtaisen tuotannon tutkijoita ja asiantuntijoita.

Neuvonantajilla on mahdollisuus osallistua Lähienergialiiton lausuntojen ja kannanottojen tekemiseen sekä toimia Lähienergialiiton edustajana työryhmissä ja kuulemisissa riippumattomina asiantuntijoina ja omalla ajallaan. Neuvonantajilta tiedustellaan osallistumismahdollisuuksia sähköpostitse sitä mukaa, kun Lähienergialiitolle tulee tutkijoiden asiantuntemusta edellyttäviä kuulemis-, työryhmäedustus- tai lausuntopyyntöjä.

 

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Tapio Tuomi, tapio@lahienergia.org