Lähienergialogo

LE-tunnus-rgb

Suomen Lähienergialiiton Lähienergia-tunnus toimii uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parissa toimivien jäsenorganisaatioiden yhteisenä kattokäsitteenä ja logona kuluttajien ja päättäjien suuntaan. Tavallisille ihmisille uusiutuva energia ja energiatehokkuus vaikuttavat usein epäyhtenäiseltä ja vaikeasti hahmotettavalta kokonaisuudelta. Lähienergialogon tavoitteena on luoda käyttäjien suuntaan alalle yhtenäistä brändiä, helpottaa alan lähestyttävyyttä sekä vahvistaa puhtaiden energiaratkaisujen hahmottamista yhtenä toisiaan tukevana vaihtoehtona fossiilisille ja muille saastuttaville energialähteille.

Lähienergia-tunnus koostuu pukkimerkistä ja tekstiosasta. Pukkimerkki on sijoitettu Lähienergia-sanan oikeaan yläkulmaan symboloimaan ympäristöystävällistä valintaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa liikettä.

Ehdot

Tunnusta käyttämällä osana omaa viestintää jäsenyhdistykset, -yritykset ja -organisaatiot osoittavat toimivansa laadukkaasti lähienergian parissa.

Lähienergia-tunnusta viestinnässään käyttämällä yhdistys, yritys tai organisaatio sitoutuu Lähienergialiiton sääntöjen mukaisiin arvoihin.
Tunnusta käyttävä yhdistys, yritys tai organisaatio:

  • voi näyttää toteen kaikki markkinoinnissaan esittämänsä väitteet, eikä anna harhaanjohtavaa tietoa omista tai kilpailijoidensa tuotteista, laskelmista tai muusta toiminnasta.
  • noudattaa toiminnassaan lakeja ja viranomaisten määräämiä sääntöjä
  • takaa toimijoidensa osaamisen ja asiantuntemuksen

Valvonta

Mikäli yhteisö toimii vastoin Suomen Lähienergialiiton sääntöjä, voidaan hänet erottaa ja samalla poistaa oikeus käyttää Lähienergia-tunnusta. Ilmoitus rikkomuksesta voi tulla esimerkiksi viranomaiselta tai asiakkaalta.

Lataa logo käyttöösi:
Lähienergia-tunnukset (suomeksi)

Lähienergia-tunnukset (ruotsiksi)
Tunnuksen käyttöehdot ja -ohjeet