Hanketoiminta Lähienergialiitossa

Hanke on yleistermi projektinomaiselle toiminnalle: tilaisuuden/seminaarin järjestäminen, tutkimushanke, kokeiluhanke, koulutuksen järjestäminen jne.

Lähienergialiiton hankkeen tunnusomaisia piirteitä ovat:

 • hanke saa rahoituksen Lähienergialiiton ulkopuolelta,
 • hankkeen toteuttajat saavat palkkion/palkan hankkeen toteutuksesta,
 • Lähienergialiitolla on pieni taloudellinen riski
 • hanke maksaa Lähienergialiitolle brändin käytöstä ja tukipalveluiden käytöstä 10%

Jäsenet tai toimihenkilöt voivat myös toimia omalla työpanoksellaan Lähienergialiiton edustajina hankkeissa tai työryhmissä, mutta mikäli hankkeesta ei tule tuloja, niin Lähienergialiiton tukipalvelut eivät ole käytettävissä eikä liitto sitoudu hankkeen kustannuksiin, eikä ota minkäänlaista taloudellista riskiä hankkeen toteutuksessa.

 

Hankeideasta hankkeeksi

Kaikilla Lähienergialiiton jäsenillä on oikeus ehdottaa hanketta toteutettavaksi Lähienergialiiton hankkeena. Päätöksen tekee aina Lähienergialiiton hallitus jäsenet hanke-ehdotuksen pohjalta. Toiminnanjohtaja esittelee hanke-ehdotuksen hallitukselle.

Hanke-ehdotus on vapaamuotoinen suunnitelma. Sen minimisisältöön kuuluu:

 • hankkeen kuvaus,
 • tavoite,
 • karkea aikataulu,
 • hankkeen vastuuhenkilö
 • hankkeen organisointi ja mahdolliset yhteistyökumppanit,
 • arvio kokonaisbudjetti ja rahoitussuunnitelma.

 

Hankkeen vastuuhenkilö

Hankkeen vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu:

 • kokonaisvastuu hankkeen toteutuksesta ml. oikeudellinen, taloudellinen ja operatiivinen vastuu.
 • hanke-esitys tai suunnitelma tekeminen ja ylläpito. Hanke-esitys lähetetään toiminnanjohtajalle, joka esittelee hankkeen hallituksella ja hakee sille hyväksynnän.
 • Hankkeen vastuuhenkilö saa tulot saa rahoituksen maksupostien mukaan ja hänen vastuullaan on sopia tulonjako hankkeen toteuttajien välillä.
 • viestiminen hankkeen toiminnasta ja tuloksista liiton yhteyshenkilölle.

 

Lähienergialiiton hankkeelle tarjoamat palvelut

Lähienergialiiton hallinto- ja viestintäpalveluista veloitetaan 10% hankkeen kokonaisbudjetista. Summa veloitetaan samalla aikataululla kuin hanke saa tulorahoituksensa.

Palveluihin kuuluu:

 • alkuvaiheessa hankesuunnitelman kommentointi, tarkastus ja hyväksyttäminen hallituksella
 • kirjanpito, laskutus ja palkkioiden/palkanmaksu
 • hankkeen vetäjälle perustetaan Holviin projektitili, josta hankkeen tuloja ja menoja voi seurata (laskujen hyväksymisen voi sopia hankekohtaisesti hankkeen vetäjän ja liiton talousvastaavan kesken)
 • hankkeen tuottaman viestintämateriaalin jakaminen liiton viestintäkanavissa (Facebook, Twitter, LinkedIn ja nettisivut)

Mikäli järjestöpäällikkö tai toiminnanjohtaja halutaan hankkeeseen aktiivisempaan rooliin, sovitaan siitä aina erikseen.

 

Hankkeen käynnistys

Kun hanke on valmis käynnistymään (rahoitus ja resurssit jne. ovat kunnossa), hankkeen vastuuhenkilö tekee sopimuksen Lähienergialiiton kanssa hankkeen läpiviennistä.

 
Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org