Lähienergialiiton edustajat hankkeissa

Lähienergialiiton toimintatapoja ovat alan seminaarien ja tilaisuuksien järjestäminen, lakimuutosten valmisteluun osallistuminen, lausuntojen antaminen lakiehdotuksiin ja asetuksiin, sekä erilaisiin selvitystöihin ja hankkeisiin osallistuminen. Tällä sivulla on yhteenveto Lähienergialiiton osallistumisesta selvitystöihin ja hankkeisiin.

 

Suomen Lähienergialiitolla on edustajat seuraavissa hankkeissa:

HankeKuvausLähienergialiiton edustajat
BCDC Energia: Pilvipalvelut laaja-alaisen vaihtelevan energian-tuotannon mahdollistajanaStrategisen Tutkimusneuvoston rahoittama BCDC energia -hanke tuottaa tutkimuspohjaisen käytännön toteutuksen hajautetun energiantuotannon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Konsortion tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat vaihtelevien uusiutuvien energialähteiden mahdollisimman suuren ja samalla kustannustehokkaan käytön.Tapio Tuomi tapio(ät)lahienergia.org, Raimo Lovio raimo.lovio(ät)aalto.fi
Smart Energy -teknologiamurros - (SET) mahdollisuuksien hyödyntäminen kestävässä kasvussa Suomen toisella vuosisadallaStrategisen Tutkimusneuvoston rahoittama SET-hanke (Smart Energy Transition - Realizing its’ potential for sustainable growth for Finland's second century) selvittää, miten eri toimialat voivat hyötyvät energia-alan teknologiamurroksesta. Uudet teknologiat murtavat energiajärjestelmän vanhat säännöt ja johtavat radikaaleihin muutoksiin tuottajien ja käyttäjien rooleissa. IEA:n arvion mukaan globaali energiamurros synnyttää $50.000 miljardin markkinat vuoteen 2035 mennessä. SET-hankkeen tavoitteena on analysoida älykkään energian teknologiamurrosta ja vaikutuksia erityisesti Suomelle tärkeisiin bioteknologiaan, digitalisaatioon ja cleantechiin sekä selvittää, miten eri toimialat voivat murroksesta hyötyä. Mahdollisuuksia ja ratkaisuja haetaan yhteistyössä teollisuuden, viranomaisten ja kansalaisten kanssa.
Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin (CORE)Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittama hanke, joka käsittelee yhteishallinta- ja osallistumiskäytäntöjä, lisäten kansalaisten ja päätöksenteon välisen toiminnan ja vaikuttamisen piiriin myös erityisesti yritysten, mutta myös järjestöjen ja tutkijoiden roolit ja toimet nimenomaan ympäristönsuunnittelun ja päätöksenteon prosesseissa. Konsortioita johtaa professori Lasse Peltonen Itä-Suomen yliopista (UEF)(valintaa ei vielä tehty)
Kestävän kehityksen toimikuntaKestävän kehityksen toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.Karoliina Auvinen karoliina( ät )lahienergia.org
Uusiutuva energia pienkohteissa (UEP)Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun yhteinen hanke. Tutkimustavoite on tutkia pienkuluttaja-tuottajan potentiaalia ja mahdollisuuksia osallistua energiamarkkinoille hyödyntäen olemassa olevaa ja kehitteillä olevia teknologioita: Rooli energiantuottajana (valmisteilla oleva 0-energiatalo laki). Rooli verkon tasapainottajana: kulutusjousto, energian varasto,
informaation tuottaja. Yleistymässä olevat teknologiat kuten sähköautot ja IoT, ja niiden vaikutus
Ohjausryhmän jäsen Tapio Tuomi, tapio@lahienergia.org
Älyverkko työryhmäTyö- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Sen tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa.Työryhmän jäsen Juha Marjeta, OptiWatti. Varalla Karoliina Auvinen
FinSolar taloyhtiökokeiluTavoitteena on, että hankkeen pohjalta syntyy kansallisesti skaalautuva, monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon. Taloyhtiöissä asuu Suomessa yli 2 miljoonaa asukasta.Ohjausryhmän jäsen Tapio Tuomi, tapio@lahienergia.org

 

Suomen Lähienergialiitolla on ollut edustus seuraavissa päättyneissä hankkeissa:

HankeKuvausLähienergialiiton edustajat
Sitra - Energiasektorin cleantech-teknologioiden vaikutukset ja mahdollisuudet selvitysSelvitys tuottaa faktapohjaista tietoa eri kehitysvaiheessa olevista teknologioista verrattuna perinteisiin teknologioihin. Tuloksena syntyy yhteenveto eri teknologioiden vaikutuksista ja niiden kustannus-hyöty -suhteista pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös tunnistaa tarvittavat ohjauskeinot, joilla yksittäisen teknologian kehittämistä tai käyttöönottoa voidaan edistääKaroliina Auvinen, ohjausryhmän jäsen karoliina(ät)lahienergia.org,
Juha Stenberg, ohjausryhmä varajäsen Juha.Stenberg(ät)therecorporation.com,
Jari Ihonen, ohjausryhmän varajäsen jariihonen(ät)yahoo.co.uk
Sitra - Energiaälykäs pääkaupunkiseutu selvitysSelvitys kohdistuu pääkaupunkiseudun energianjärjestelmän kehittämiseksi älykkääksi ja hiilineutraaliksi. Siinä visioidaan ja kartoitetaan kokonaisvaltaisesti pääkaupunkiseudun energiasektorin vaiheittaista päästöjen vähentämistä ja muutosta hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.Raimo Lovio, Toimijat-ryhmän jäsen raimo.lovio(ät)aalto.fi
Ympäristöministeriö - Ympäristöhallinnon lupaprosessien sujuvoittaminen ja tehostaminenArvioinnin tavoitteena on, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti.
Arviointityön tuloksena laaditaan ehdotukset siitä, miten ympäristöhallinnon lupajärjestelmiä voidaan kehittää huomioiden ympäristönsuojelun korkea taso.
Raimo Lovio, arviointiryhmän jäsen raimo.lovio(ät)aalto.fi
Ympäristöministeriö - Nollaenergiarakentamisen lainsäädäntöHanke valmistelee lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymisen edellyttämää uutta lainsäädäntöä.
Lainsäädäntöhankkeen seurantaryhmä: Jussi Hirvonen  jäsen jussi.hirvonen(ät)sulpu.fi, Maaria Laukkanen varajäsen Maaria.Laukkanen(ät)eksergia.fi
Aalto yliopisto - FinSolar Markkinoiden kasvattaminen aurinkoenergialiiketoiminnalle -tutkimushanke
Tapio Tuomi tapio(ät)lahienergia.org
RETU- Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa - hankeRETU- Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa- hanke on EU:n aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jonka kaksi työpakettia, SunRETU ja LähiRETU, tähtäävät uusiutuvien energiamuotojen lisääntyneeseen käyttöön ja paikalliseen liiketoimintaan. Hanke toteutetaan aikavälillä 1/2016 - 6/2017. SunRETU-työpaketin tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sekä niihin liittyvää paikallista liiketoimintaa tarjoamalla energia-alan toimijoiden käyttöön energiatuotteiden suunnitteluprosessin kuvaus.

LähRETU-työpaketin tavoitteena on parantaa paikallisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä alueellisten pienen mittakaavan keskitettyjen lämmön- ja sähköntuotantoratkaisujen toteutusmahdollisuuksien kuvauksena. Ensisijainen tavoite on tuottaa energiantuotantoratkaisun toteutusmalli, jota voidaan myöhemmin tulevaisuudessa hyödyntää monistamalla tai skaalaamalla tulevista kohdealueista riippumatta.
Ohjausryhmän jäsen: Ilkka Arha, ilkka.arha(ä t)pp.inet.fi