Lähienergialiitto

Lähienergialiitto edistää hajautetun uusiutuvan energian ja älykkäiden energiaratkaisujen käyttöönottoa. Lähienergialla tarkoitetaan käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa. Lähienergiaa on esimerkiksi:

  • oman talon katolla tuotettu aurinkosähkö tai jäsenyys aurinkoenergiaosuuskunnassa
  • rakennus- tai aluekohtaiset bio-, lämpöpumppu- ja aurinkolämpöratkaisut
  • oman rakennuksen energiankulutusta tai -kustannuksia vähentävä energiatehokkuus- tai kysyntäjoustoratkaisu
  • oma tuulimylly, tuulivoimaosake tai jäsenyys tuulivoimaosuuskunnassa
  • oman maatilan tai kylän vesivoimala

Lähienergialiiton tavoitteena on tehdä uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja älykkäästä energian käytöstä suomalaisille mahdollisimman vaivatonta. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus hillitsevät ilmastonmuutosta ja hyödyttävät paikallista taloutta. Lähienergialiiton vision mukaan  lähienergian suosio vie kohti uusiutuvalla energialla toimivaa Suomea.

Lähienergialiitto kokoaa alan toimijat ja lähienergian käyttäjät yhteistyöhön näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Tavoitteiden edistämiseksi liitto kokoaa työryhmiä, toteuttaa hankkeita, viestii ja vaikuttaa päätöksentekijöihin.

Toimintamme arvoja ovat yhteistyö, käyttäjälähtöisyys, sosiaalinen hyväksyttävyys ja ympäristövastuu. Avoimella yhteistyöllä, viestinnällä ja laadukkaalla tiedolla pyrimme lisäämään lähienergian käyttöä ja sitä edistäviä päätöksiä yhteiskunnassa.