3

Lähienergialiitto vaatii nykyiseltä hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä hajautetun energian tuotannon edistämiseksi

5.11.2014 Uutiset | Avainsanat: , , ,

Julkaisu: Ehdotus hallitukselle hajautetun uusiutuvan energian edistämiseksi

Suomen Lähienergialiitto on julkaissut ehdotuksen nykyiselle hallitukselle konkreettisista toimenpiteistä hajautetun energian tuotannon edistämiseksi. Hallituksen ohjelmakirjaus, jonka mukaan laaditaan selvitys ”energiasektorin politiikkavaihtoehtojen kehittämisestä” on ilahduttava. Lukuisat lähienergiaa jarruttavat esteet ovat jo kuitenkin tiedossa, joten hallitukselta toivotaan selvityksen laatimisen lisäksi myös konkreettisia toimenpiteitä vielä tämän kauden aikana.

Ehdotuksessa mainitut viisi toimenpidettä pureutuvat niin verotuskäytäntöihin, tuotantomäärien tulkitsemiseen kuin rakentamismääräysten sisältöön. Lähienergian tiellä olevia esteitä ei kumotakaan yhdellä päätöksellä vaan sarkaa riittää monen pienemmän yksityiskohdan oikomisessa. Suomalaisten lähienergiainnostuksen konkretisoinnissa päästäisiin alkuun helposti ottamalla mallia rajojen takaa.

”Suurin osa toimenpiteistä, joilla lähienergia saataisiin lyömään läpi Suomessa on jo toteutettu muualla. Voisimme kylmästi soveltaa parhaita käytäntöjä esimerkiksi Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista, joissa niiden vaikutukset käytäntöön on jo todettu”, ehdottaa Suomen Lähienergialiiton puheenjohtaja professori Raimo Lovio.

Etenkin lähienergiaa koskeva byrokratia on Lähienergialiiton hampaissa ministereille suunnatussa ehdotuksessa. Lupa- ja ilmoituskäytännöt aurinkovoimaloista, pientuulivoimaloista ja maalämpöjärjestelmistä vaihtelevat kirjavina kunnasta toiseen. Vaihtelevat käytännöt hämmentävät niin virkamiehiä kuin kuluttajia. Epävarmuus ja tarpeettoman byrokratian tuomat lisäkustannukset vähentävät lähienergian houkuttelevuutta huomattavasti, joten Lähienergialiitto ehdottaa käytäntöjen yhtenäistämistä ja voimakasta keventämistä.

Lähienergialiitto pohjaa ehdotuksensa hallituksen useasti mainitsemiin pyrkimyksiin lisätä uusiutuvaa energiaa ja energian älykästä käyttöä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä ja linjauksia. Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen  panostamalla saataisiin aikaan merkittäviä vaikutuksia Suomen energiataseeseen, työllisyyteen ja cleantech-alan kasvulle.

Lisätiedot:

Lähienergialiiton hallituksen puheenjohtaja,
professori Raimo Lovio, puh.040 353 8242, raimo.lovio[at]aalto.fi

Lähienergialiiton tuotantotyöryhmän puheenjohtaja
Karoliina Auvinen, puh. 050 462 4727, karoliina[at]lahienergia.org

Lue julkaisu: Ehdotus hallitukselle hajautetun uusiutuvan energian edistämiseksi