3

Lähienergialiitto mukana FinSolar-hankkeessa aurinkoenergiamarkkinoiden vahvistamiseksi Suomessa

Suomen aurinkoenergiamarkkinoita ollaan kasvattamassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vetämässä FinSolar-hankkeessa, jossa mukana on yli 40 yritystä ja organisaatiota. Tekes-rahoitteiseen hankkeeseen osallistuu myös Suomen Lähienergialiitto, joka on ollut aktiivisesti mukana käynnistämässä hankkeen toimintaa.

FinSolar-hankkeen tarkoituksena on edistää suotuisien olosuhteiden luomista aurinkoenergian kotimarkkinoille, jotta suomalaisesta osaamisesta saadaan potentiaali irti. Maailmalla kysyntää osaamiselle on, mutta suomalaisyritysten vientiponnistelut ovat haasteellisia huonossa jamassa olevien kotimarkkinoiden takia. Liiketoiminnan kehittämiseksi hanke kokoaa toimijoita yhteen laaja-alaisesti, jotta kaikki markkinoiden kannalta merkitykselliset tahot olisivat mukana muutoksessa.

Hankkeen parissa työskentelee vastuullisena johtajana Raimo Lovio, joka toimii myös Suomen Lähienergialiiton puheenjohtajana. Hänen luotsaama Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun energia- ja innovaatiotutkimus ottaa nyt käynnistyneen hankkeen huomaansa. FinSolar-hanketta lähtee vetämään myös Lähienergialiiton toiminnassa mukana oleva Karoliina Auvinen.

Tiivis yhteistyö Aalto-yliopiston hankkeen kanssa jatkossakin on omiaan edistämään Lähienergialiiton agendaa.

FinSolar-hanke

Tiedote