3

Lähienergialiitto kuultavana ensimmäistä kertaa eduskunnassa

Edunvalvonnan vahvistaminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteista Suomen Lähienergialiittoa perustettaessa. Näin ollen otimme suurella ilolla ja innolla vastaan kutsun eduskunnan talousvaliokuntaan, kun sellainen lokakuun puolivälillä saatiin kiitos Jens Gellinin aktiivisuuden ja nopeasti reagoineiden kontaktien.

Talousvaliokunta käsitteli istunnossaan valtioneuvoston antamaa selontekoa kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta. Kyseessä on asiakirja, jolla tähdätään vuodelle 2020 asetettujen päästövähennysten saavuttamiseen. Valiokunnan johdossa on tällä eduskuntakaudella konkaripoliitikko Mauri Pekkarinen, joka on aikaisemmin ollut myös energia-asioista vastaavana ministerinä. Kyseessä ei siis ollut mikään läpihuutokuulemisen kaltainen kalvosulkeisistunto.

Koska vierailu eduskunnassa oli liiton ensimmäinen asiantuntijakuuleminen, tavoitteenani luonnollisesti oli, ettei se jäisi viimeiseksi. Tämän myös kerroin valiokunnalle, mikä täytti vierailun toisen tavoitteen – naurut nyökkäilyjen tahdittamina. Valiokuntiin pääseminen on vaikutustyön kannalta erittäin merkittävää, sillä kansanedustajat pääsevät niissä kuulemaan asiantuntijoita ja näin oppimaan sekä hankkimaan tietoa.

Talousvaliokunnan ilmasto- ja enegia-asioiden kuulemiseen oli kutsuttuna Aalto-yliopiston, Metsä- ja teknologiateollisuusliittojen, Suomen luonnonsuojeluliiton, Greepeacen ja Motivan edustajat, joiden jälkeen ääneen pääsikin Suomen Lähienergialiitto. Sinällään oli lähes ironista, että edellisissä puheenvuoroissa oli pitkälti kehuttu suomalaista edelläkävijyyttä kaukolämmössä. Kaukolämmön kritiikittömästä arvioinnista pääsikin hyvin kiinni yhdistyksemme yleiseen esittelyyn, mikä oli esityksessäni erittäin keskeisessä osassa. Valiokunnan jäsenistä Päivi Lipponen (sd.) ja Harri Jaskari (kok) tuntuivat hanakasti tarttuvan etenkin esille nostamaani lähienergian tuotanto-osaamisen koulutusvientiin.

Useaan kertaan nostin esiin sen kaikkein tärkeimmän eli fossiilisista polttoaineista luopumisen välttämättömyyden energiankäytön kaikissa muodoissa. Lopputuloksena tuntui salissa olevan vähintäänkin kiusaantunut tunnelma siitä, miten hiilen poltto on lisääntynyt epäonnistuneen vero- ja tukipolitiikan myötä. Peräänkuulutin lujaa tahtoa ja rohkeutta asian korjaamiseksi.

Esityksessäni toin lisäksi esille, kuinka alkutaipaleella paikallinen ja hajautettu energiantuotanto vielä Suomessa on. Tässä yhteydessä kerroin esteistä, joita lähienergian tiellä on. Totesin, että näiden esteiden purkamiseksi tarvitaan voimakasta tahtoa ja toimenpiteitä, mutta näitäkin enemmän asennetta. Lisäksi puhuin useaan otteeseen energiatehokkuuden merkityksestä ja siitä, kuinka viimeistään itse tuottamalla energiaa oppii arvostamaan ja sitä kautta myös käyttämään tehokkaasti.

Puheenvuoroni lopuksi haastoin jokaisen valiokunnan jäsenen miettimään, mitä he itse kukin voivat tehdä

–          valtiollisesti lähienergian tuotannon esteiden madaltamiseksi
–          omissa kotikunnissaan hajautetun energiatuotannon käyttöönottamiseksi
–          omassa energiankäytössään sen tehostamiseksi

Jäämme odottamaan kutsua eduskuntaan myös uudemman kerran – työmme kun on vasta sen orastavassa alussa.

Esa Salokorpi
Lähienergialiiton hallituksen varajäsen

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>