3

Lähienergialiiton asiantuntijalausunto EU:n Kierto kuntoon -toimintasuunnitelmasta

Hanne Salonen / Eduskunta

Kiertotaloudessa tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilyy taloudessa mahdollisimman kauan ja jätteen syntyminen minimoidaan. Siirtyminen kohti kiertotaloutta on keskeinen osa EU:n pyrkimystä kehittää kestävä, vähähiilinen, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous.

 

Kierto kuntoon -toimintasuunnitelma

EU:n komissio valmistelee kiertotalouspakettia, johon kuuluu kiertotalouden toimintasuunnitelma sekä ehdotuksia jätealan direktiivien muuttamiseksi. Tavoitteena on mm.  lisätä jätemateriaalien houkuttelevuutta tuotannon raaka-aineena ja helpottaa mm. teollisten symbioosien toteuttamista, edistää biopohjaisten kierrätyslannoitteiden käyttöä.

Jätehuollolla on kiertotaloudessa keskeinen rooli. Tapa, jolla jäte kerätään ja jätehuolto järjestetään, voi joko johtaa korkeisiin kierrätysmääriin ja siihen, että arvokkaat materiaalit ohjataan takaisin talouteen, tai tehottomaan järjestelmään, jossa suurin osa kierrätettävistä jätteistä päätyy kaatopaikalle tai poltetaan, mistä taas voi aiheutua mahdollisesti haitallisia ympäristövaikutuksia ja merkittäviä taloudellisia menetyksiä.

Jos jätteiden syntymistä ei voida ehkäistä eikä jäte ole kierrätettävissä, sen energiasisällön talteenotto on useimmissa tapauksissa sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti kannatettavampaa kuin kaatopaikalle sijoittaminen. Komissio tutkii, miten jätteen energiakäytöllä voidaan tukea EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa siten, ettei vaaranneta uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteiden nostamista. Tätä varten komissio tekee energiaunionin yhteydessä jätteen energiakäyttöä koskevan aloitteen (2016 -).

 

 

Lähienergialiiton näkemys toimintasuunnitelmasta

Lähienergialiitto sai kutsun eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalta antamaan asiantuntijalausunnon asiasta E 88/2015 VP Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Huhtikuun lopussa Esa Salokorpi kävi esittelemässä valiokunnalle Lähienergialiiton asiantuntijalausunnon.

Esa kiteyttää Lähienergialiiton kannan seuraaviin asioihin, joiden keskiössä ovat kuluttajat “Kiertotalous on vahvasti positiivinen ajatus, mutta se on esittävä kuluttajille konkretian kautta, jotta kuluttajat saadaan toimintaan mukaan. Kiertotaloushan toimii jo isossa mittakaavassa teollisuudessa ja julkisen sektorin yrityksissä.” ja talous “Taloudellisten etujen syntyminen on mahdollistettava: syntyy säästöjä jätemaksuissa ja energian yhteisöllinen omatuotanto on sallittava. Osa kiertotalouteen liittyvistä sovelluksista on liian kalliita yksittäisille käyttäjille, johon aktiivisten kyläyhteisöjen resurssien tehokkaampi käyttö tuo helpotusta“.

Palattuaan valiokunnasta, Esa kertoi valiokunnan puheenjohtajan kysyneen meiltä asiantuntijapenkkiläisiltä ”Onko teillä muilla jotain konkreettisia ja selkeitä ehdotuksia ja neuvoja meille, kuten Lähienergialiitolla oli?

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Lisätietoja

Lähienergialiiton asiantuntijalausunto kokonaisuudessaan

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>