3

Lähienergialiitolta kolme ratkaisuehdotusta esteiden poistamiseksi lähienergian tieltä

Uusiutuvan energian pientuotannon esteet on tärkeää purkaa niiden hidastaessa merkittävästi kotimarkkinoiden kehittymistä. Lähienergialiiton pientuotantotyöryhmä on laatinut kolme ratkaisuehdotusta keskeisimpien esteiden poistamiseksi:

Lähienergian tiellä on lukuisia esteitä, jotka tulisi poistaa vaikeuttamasta puhtaan energian tuottamisen yleistymistä. Kuluttajakysyntä on olemassa, sillä yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaisi lisätä aurinko- ja tuulienergian käyttöä ja joka neljäs suomalainen asunnon omistaja pitää energiauudistusta ajankohtaisena. Suomessa ei ole kuitenkaan lähienergian kuluttajamarkkinaa haluttu edistää, koska sähkömarkkinat on nähty vain keskitettyjen laitosten ja isojen yhtiöiden pelikenttänä, jolle kansalaisilla ei ole asiaa.

Poliitikot ovat onneksi alkaneet puheissaan tunnustaa energiatehokkuudessa, älykkäissä sähköverkoissa ja uusiutuvassa energiassa piilevät työllisyys-, bisnes- ja vientimahdollisuudet. Konkretia kuitenkin puuttuu. Puheista pitäisikin siirtyä käytännön toimenpiteisiin, joilla oikeasti lisätään liiketoimintaa, osaamista ja työpaikkoja Suomeen – eikä Saksaan tai Kiinaan. Esimerkiksi kymmenentuhannen aurinkosähköjärjestelmän asennus loisi Suomeen työtä 60-90 miljoonan euron arvosta. Vaikka ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita lähienergiasta ja arvostavat kotimaisuutta ja omavaraisuutta, jäävät energiainvestoinnit arjessa usein tekemättä mikäli ne koetaan hankaliksi tai taloudellisen hyödyn osalta epävarmoiksi: “Miksi investoida tänään kun politiikka voi muuttua huomenna?” on tyypillinen syy lykätä investointeja.

Byrokratia verottaa kuluttajien, yrittäjien ja hallinnon saamia hyötyjä uusiutuvan sähkön tuotannosta sekä pitää investointien hinnat tarpeettoman korkealla Suomessa. Yhtenäisten käytäntöjen puute myös johtaa kansalaisten ja yritysten eriarvoiseen kohteluun.

Suomeen tuotiin energiatuotteita 13 miljardilla eurolla vuonna 2012. Uusiutuvilla energialähteillä on mahdollista turvata koko Suomen energian tarve ja jo lähivuosina vähentää merkittävästi fossiilisen tuontienergian tarvetta. Rahaa kannattaisi sijoittaa venäläisen öljyn sijaan kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kysyntäjoustopalveluihin. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka edesauttavat kuluttajakysynnän realisoitumista ostovoimaksi. Kansalaisilla tulee olla myös oikeus hyötyä puhtaan ja kotimaisen energian investointeinneista.

Karoliina Auvinen
Lähienergialiiton hallituksen jäsen ja pientuotantotyöryhmän puheenjohtaja

Lähteet:

Ahola Jero. 2012. Laskelma aurinkosähkön arvoketjun talousvaikutuksesta Suomeen asennuksen osalta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Energiateollisuus ry ja IRO Research. Suomalaisten energia-asenteet 2012. Saatavissa: http://energia.fi/julkaisut/suomalaisten-energia-asenteet-2012

Keirstead J., 2007. Behavioural responses to photovoltaic systems in the UK domestic sector. Energy Policy 35 (2007) 4128–4141. sekä Bergman N. & Eyre N., 2011. What role for microgeneration in a shift to a low carbon domestic energy sector in the UK? Energy Efficiency 4:335-353.

Lindroos T., Monni S., Honkatukia J., Soimakallio S. & Savolainen I., 2012. Arvioita uusiutuvan energian lisäämisen vaikutuksista Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ja kansantalouteen. VTT Technology 11. 121 s. + liitt. 6 s. Saatavissa: http://www.vtt.fi/news/2012/20120214_uusiutuvan_energian_lisaamisella_positiivinen_vaikutus.jsp

Peura P., Hyttinen T., 2011. The potential and economics of bioenergy in Finland. Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issues 9-10, June-July 2011, Pages 927-945.

Taloustutkimus Oy, 2011. Saisiko olla Lähienergiapalveluja? –kyselytutkimus. Sitran selvityksiä 60. 55 s. ISBN 978-951-563-787-1. Saatavissa: http://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksi%C3%A4-sarja/Selvityksia60.pdf

Ulkomaan kauppa 2012 Taskutilasto. Tulli. Saatavissa: http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/katsaukset/tiedotteet/taskutilasto2012/liitteet/tasku2012.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>