3

Lähienergialiitolta kannanotto EU:n 2030-tavoitteisiin

Suomen Lähienergialiitto on laatinut kannanoton Euroopan komission ilmasto- ja energiapolittisista tavoitteista vuodelle 2030. Lähienergialiitto painottaa, että Suomen etujen mukaista olisi nostaa oma uusiutuvan energian osuus reilusti yli 50 %:n energian loppukulutuksesta. Kansalliset tavoitteet edistävät investointeja Suomen energiaomavaraisuuteen sekä luovat cleantech-yrityksille tarpeellisia kotimarkkinoita ja synnyttäisivät kaivattuja uusia työpaikkoja. Lähienergialiitto toivoo, että suomalaiset poliitikot pyrkisivät ajamaan nyt komission esittämiä tavoitteita huomattavasti kunnianhimoisemmiksi.

Julkaisuun: Suomen Lähienergialiiton kannanotto EU:n ilmasto- ja energiatavoitteisiin 2030