3

Lähienergialiitolle vuosi 2015 oli täyttä toimintaa

Lähienergialiiton vuoteen 2015 mahtui kannanottoja uusiutuvan energian käytön helpottamiseksi, lausuntoja lakiesityksistä, tilaisuuksia, keskustelua eri toimijoiden kanssa. Näiden saavutusten pohjalta on hyvä lisätä vauhtia ja tehdä vuodesta 2016 loistava vuosi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aloilla.

 

Lähienergialiiton lausunnot tähtäävät lähienergian käyttöönoton helpottamiseen ja energiatehokkuuden kasvuun

Tammikuun lopussa Lähienergialiitto antoi lausunnon TEM:lle heidän julkaisemastaan Pienimuotoisen energiatuotannon edistämistyöryhmän loppuraportista. Lausuntomme toimenpide-ehdotukset ovat: raportin sijaan toimenpideohjelma, jolla toteutetaan ehdotetut toimenpiteet ja näin toteutetaan raportissa tunnistettu pientuotannon potentiaali.

Hallituksen esitys lakimuutoksesta pientuotannon sähköverovapauden alarajan korotuksesta astui voimaan 1.5.2015. Lähienergialiitto uskoo lakimuutoksen lisäävän nopeasti investointeja sähkön kotimaiseen pientuotantoon ja näin ollen parantavan alan suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia.

Lähienergialiitto kannattaa siirtymistä pohjoismaiseen ja yhtenäiseen taseselvitysmalliin. Annoimme siihen liittyen kaksi lausuntoa asetusmuutoksista: valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta ja asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta.

Syyskuun lopussa Lähienergialiitto oli kuultava eduskunnan talousvaliokunnassa ja annoimme lausunnon kuluttajan roolista sähkömarkkinoilla. Euroopan komission suunnittelema energiamarkkinoiden muutos on tuomassa mukanaan kuluttajalle paljon hyviä asioita, mm. heillä tulee olla mahdollisuus toimia aktiivisesti energiamarkkinoilla esimerkiksi hyödyntämällä kysyntäjoustoa.

Lokakuun alussa Lähienergialiitto oli kuultava eduskunnan ympäristövaliokunnassa ja annoimme lausunnon vuoden 2016 budjettiin. Lähienergialiiton mukaan kuluttajat tulisi ottaa mukaan Suomen energiaremonttiin, mutta asukkaita ei ole juurikaan budjetissa muistettu.

Ympäristöministeriö valmistelee lähes nollaenergiarakentamisen säädöksiä. Lähienergialiitolta pyydettiin mielipide liiton kannalta tärkeistä kehityskohdista.  Lähienergialiiton kannanotto työhön on, että työssä käytettäisiin riittävästi rohkeutta ja kunnianhimoa.

 

Lähienergialiitto julkaisi kannanottoja Suomen aseman parantamiseksi uusiutuvan energian toimijana ja sijoituskohteena

Maaliskuun alussa Ernst & Young julkaisi uudet tulokset kansainvälisestä ”Renewable Energy Country Attractiveness Index” -indeksistä, jossa Suomi sijoittui  indeksivertailussa häntäpäähän sijalle 36/40. Karoliina Auvinen arvioi sen merkitystä Suomelle: Energiaremontti tarvitaan, jotta Suomen uskottavuus uusiutuvan energian toimijana ja sijoituskohteena saadaan kansainväliselle tasolle.

Kesäkuussa julkaistiin Lähienergialiiton ehdotukset hallitusohjelman sisältöön: energiatehokkuus otettava mukaan, asiakaslähtöisyys lähtökohdaksi ja lähienergian pilotti- ja kokeiluohjelma käyntiin.

Elokuun lopussa julkaistiin kannanotto ja ehdotus hallitukselle keinoista, joilla korvataan tuontiöljyyn käytetty 433 miljoonaa euroa kotimaisella energialla.

Hallitusohjelma, hallituksen painopistealueet ja kärkihankkeet näkyivät päivittäin otsikoista. Niiden sisällöistä kun yhdistää digitalisaation, cleantechin ja normien purkamisen, syntyy vaatimus, että hallinnon palvelut on saatava yhdestä luukusta puhtaan energian edistämiseksi.

 

Jäsenyritysten onnistumiset herättivät median huomiota

Helsingin Sanomissa julkaisi elokuussa monipuolisen juttukokonaisuuden uusiutuvasta energiasta. Esille pääsivät puheenjohtajamme Raimo Lovio ja yritysjäsenemme There Corporation.

Syyskuussa Tekniikka&Talous-lehti valitsi vuoden lupaavimmat energia-alan start-up yhtiöt ja valituksi tuli jäsenyrityksemme Savo-Solar. Lisäksi aurinkolämpö ja Savo-solarin vientisaavutukset cleantech alalla saivat ansaitsemansa huomion. Hyvää energiaa on liikkeellä kilpailussa Suomen suurimman aurinkosähkövoimalan rakentamisessa. Vuoden 2015 lopussa johdossa on jäsenyrityksemme Oulun Energia 420 kWp tehoisella voimalalla.

Lähienergialiiton jäsenyritys, joukkorahoitusyritys Joukon Voima, käynnisti lokakuussa Suomen ensimmäisen sähköautoilun joukkorahoituskampanjan yhteistyössä sähköautojen vuokrauspalvelu EkoRentin kanssa. Kampanjassa oli kaksi kohdetta, jotka kumpikin saavuttivat rahoitustavoitteensa! Yhteiskäyttöiset sähköautot tulevat Helsinkiin Teurastamoon ja Viikkiin.

Lähienergialiiton yritysjäsen Polarsol sai EU:n Horisontti 2020 rahoitusta kansainvälistymiseen.

Mäntsälän sähkö avasi hukkalämmön talteenottolaitoksen 2.12.2015. Avaamisen suoritti valtiovarainministeri Stubb.

 

Liiton toiminnassa kasvatettiin verkostoja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa

Lähienergialiiton hallituksen kokouksessa helmikuussa vieraili kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja maaliskuussa vieraili valtiovarainministeriön valtiosihteeri Esa Suominen. Toukokuun lopussa pidettiin Lähienergialiton sääntömääräinen kevätkokous, jossa vieraana oli kansanedustaja Satu Hassi.  Poliitikkovierailut jatkuivat, kun kansanedustaja Kai Mykkänen vieraili 26.8. kokouksessa. Marraskuu päättyi Lähienergialiiton sääntömääräiseen syyskokoukseen, jossa valittiin vuoden 2016 hallitus, vahvistettiin uuden jäsenmaksut ja sääntömuutokset. Vieraana kokouksessa oli kansanedustaja Hanna Kosonen.

Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuoden 2015 aikana. Erityisen iloisia olemme, kun saimme heti vuoden alussa jäseniksi ensimmäiset sähköyhtiöt: Oulun Sähkönmyynti ja Mäntsälän Sähkö (vuoden 2016 alussa Mäntsälän Sähkö ja Mäntsälän Vesi yhdistyivät Nivos Oy:ksi).

Maaliskuun alussa käynnistyi Lähienergialiiton tukema Energiaremontti2015-kampanja. Energiaremontti2015-kampanjan viesti on: Vapautetaan hyvä energia. Tartutaan uuden energiateknologian ja uusiutuvan energian läpimurron luomiin mahdollisuuksiin ja luodaan niistä Suomelle kilpailuvaltti.

Lähienergialiitto on mukana kahdessa strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa: BCDC Energia ja Smart Energy Transition.

Joulukuussa Lähienergialiitto käynnisti hankkeen, jossa tehdään uusiutuvan energian hyödyntämisestä kertovia opetusvideoita. Vieläkin on mahdollisuus päästä hankkeeseen mukaan, lisätietoja antaa Maaria Laukkanen.

Vuoden 2015 alusta lähtien julkaistaan kerran viikossa toimitettava katsaus uusiutuvan energian maailmaan: Uusiutuvat Uutiset. Se kokoaa eri sosiaalisen median alustoilla viikon aikana julkaistut artikkelit ja uutiset yhteen paikkaan.

 

Vuoden aikana järjestettiin runsaasti uusiutuvan energian tapahtumia

Vaasassa järjestettiin tammikuussa tilaisuus ”Hajautettu energiantuotanto kestävän kasvun moottorina – vaalipuheista toteutukseen”. Tilaisuuden sisältö on kuvattu onnistuneesti Hanna-Liisa Kankaan blogissa. Tilaisuuden esityksien aineistot löytyvät tämän linkin avulla. Tilaisuuden järjestäjä oli Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Ekosysteemipalvelut-verkosto yhdessä Identitetsbaserat nätverkin, Suomen Lähienergialiiton, Vaasan yliopiston Levon-instituutin ja Maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri-verkoston kanssa.

Uusi energiapolitiikka -hanke järjesti helmikuussa seminaarin aiheesta Kasvua ja työllisyyttä sähkön ja lämmön pientuotannolla. Seminaarissa esiintyi professori Jouko Korppi-Tommola (Jyväskylän yliopisto), projektipäällikkö Karoliina Auvinen (FinSolar-hanke, Aalto-yliopisto), toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen (Tulikivi Oyj), toimitusjohtaja Jussi Hirvonen (Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry) ja myyntijohtaja Markus Andersén (Naps Solar System Oy). Seminaari huipentui hankejohtaja Oskari Nokso-Koivoston juontamaan paneeliin, jonka osallistujat olivat Harri Jaskari (kok.), Kaj Turunen (ps.), Antti Kaikkonen (kesk.) ja Johanna Karimäki (vihr.).

Lähienergialiitto, Helsingin seudun kauppakamari ja Metropolian ammattikorkeakoulu järjestivät maaliskuussa aamupäiväseminaarin Albergan kartanossa lähienergian mahdollisuuksista.

Maaliskuussa järjestettiin Vaasassa Energy Week -tapahtuma.  Sen yhteydessä järjestettiin paneelikeskustelu, jossa mukana oli DI Karoliina Auvinen Lähienergialiitosta. Hän toi esiin toimenpiteitä, joilla hajautettu energiantuotanto ja siihen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet saataisiin Suomessa kasvuun.

Toukokuun lopussa järjestettiin kevään huipentumana Lähienergiatori-tapahtuma Helsingin ytimessä Narinkkatorilla. Tapahtuma oli menestys: 50 näytteilleasettajaa, lähes 4 000 kävijää ja aurinkoinen ilma suosi tapahtumaa. Päivän sisällöstä ja tunnelmista pääset nauttimaan tämän kirjoituksen avulla. Lähienergiatori-tapahtuman järjestäjät kirjoittivat ajatuksiaan ja tuntojaan tapahtumasta ja miten siitä tehtiin menestys.

Liiton toiminnanjohtaja Karoliina Auvinen esiintyi elokuussa sekä Ilmansuojelupäivillä Lappeenrannassa että Kaukolämpöpäivillä Oulussa. Hänen esityksensä Ilmansuojelupäivillä on nähtävissä Slidesharessa.

Aalto-yliopiston FinSolar-hanke järjesti syyskuussa ison aurinkoenergiatapahtuman Aurinkomarkkinat vauhtiin!, linkin avulla voit katsoa videokoosteen tapahtumasta ja tutustua esitysmateriaaleihin. Tapahtumassa julkistettiin myös Suomen aurinkoenergiapalveluiden laajuuden ja tilanteen kartoittaneen kyselyn tulokset.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU järjesti joulukuussa vuoden merkittävimmän lämpöpumppualan tapahtuman Lämpöpumppupäivän Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Päivän sisältöön voit tutustua lukemalla yhteenvedon päivän esityksistä.

 

Lahienergia.org -sivustolla julkaistiin mielenkiintoisia kirjoituksia, jotka käsittelivät uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta

Maaliskuun aikana pääsimme tutustumaan erilaisiin rohkeisiin lähienergiaratkaisuihin yksittäisen henkilön ja kokonaisen kaupunginosan osalta. Lähienergiatorilla toukokuussa esiintynyt Jukka Poika & DJ Stormy kertoo omista ajatuksiaan uusiutuvista energialähteistä. Huhtikuun aikana pääsimme tutustumaan Salla Rantalan ajatuksiin vaalikoneista.

Kesäkuussa julkaistiin tutkimusraportti, jossa on yksityiskohtaista tietoa auringonsäteilyn jakautumisesta Suomessa. Lisäksi projektissa tutkittiin mm. rantaviivan vaikutusta pilvisyyteen ja siten aurinkoenergian saatavuuteen sekä auringonsäteilyn lyhytaikaista ennustamista satelliittiaineistojen perusteella.

Syksyllä aloitimme vierasblogi-sarjan, jossa jäsenemme pääsevät esittelemään mielipiteitään ja ajatuksiaan uusiutuvasta energiasta, energiapolitiikasta, energiatehokkuudesta jne.

Kirjoittajina toimivat mm.

Energiavirasto selvitti ensimmäistä kertaa verkkoon kytketyn sähkön pientuotannon tehon: 120 MW. Energiavirasto päivitti verkkoyhtiöiden raportointikäytäntöä 30.11.2015. Vuoden 2016 alusta myös verkkoon kytketyn sähkön pientuotannon tehoa tilastoidaan.

 

Vuoden 2016 yhteenvedon löydät tästä.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi

Suomen Lähienergialiitto ry

tapio(at)lahienergia.org

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>