Tietoa lähienergiasta

Lähienergia on paikallisesti, lähellä kuluttajia tuotettua uusiutuvaa energiaa.

Usein lähienergia on kuluttajien itsensä tuottamaa tai yhteisön omistamaa paikallista uusiutuvaa energiaa. Lähienergiaa on myös alueelliset hybridiratkaisut, joissa energiaa tuotetaan useilla eri uusiutuvan energian lähteillä yhtä aikaa. Uusiutuvan energian täysimittaisen hyödyntämisen kannalta olennaista on energian tehokas ja älykäs käyttö.

Visioiden lähienergiakylissä kulutettu energia tuotetaan kiinteistöihin liitetyillä järjestelmillä sekä kylissä sijaitsevissa voimaloissa. Älykkään sähköverkon automaatio pitää huolen, että energiaa varastoidaan silloin, kun sääolosuhteet ovat otollisia lähienergian tuotannolle. Toisaalta tuulettomina ja pilvisinä aikoina automaatio lisää biovoimalan tuotantoa ja säätää valikoituja sähkölaitteita pienemmälle tai kokonaan pois käytöstä.