3

Sähköjärjestelmän tarvitsema jousto synnytetään kuluttajia kannustavalla ja hyödyttävällä hinnoittelulla

Lähienergialiitto pitää hyvänä, että Fingrid on tehnyt keskustelualoitteen ja tarjosi mahdollisuuden sen kommentointiin. Tämä edesauttaa keskustelua sähkömarkkinoiden kehityksestä.

 

Keskustelupaperin lähtökohta on hyvä: suuntautuminen uusiin ratkaisukeinoihin, koska ”paluuta entiseen ei ole” ja ”nykyisellä kehityspolulla jatkaminen ei ole vaihtoehto”.

Sen sijaaan keskustelupaperin viesti yleisellä tasolla tuntuu olevan, että uusiutuvan energian tuet ovat sotkeneet markkinat, että niistä on luovuttava ja että kustannustehokkain ja teknologianeutraali väline vähähiiliseen energiajärjestelmään kannustamiseksi on päästökauppamekanismi. Nämä väitteet osoitimme perusteettomiksi ja korostamme, että sähkömarkkinoiden haasteiden osalta ongelmien syitä ja seurauksia olisi jatkossa syytä pohtia tarkemmin kuin keskustelupaperissa nyt tehdään.

Uusiutuvan energian (sekä myös ydinvoiman) lisääntyminen osana sähköjärjestelmää lisää joustavuuden kehittämisen ja talvikautisen tehon riittävyyden pohtimisen tärkeyttä. Näiltä osin keskustelupaperissa esitetyt uudistamissuunnat vastaavat pääosin myös Lähienergialiiton näkemyksiä. Yleisesti kannatamme erilaisten joustavuutta lisäävien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Erityisen tärkeänä pidämme kysyntäjouston ja varastoinnin/muuntamisen lisääntyvää käyttöönottoa sekä sellaisen hinnoittelun käyttöä, että sähkönkäyttäjät havaitsevat joustamistarpeet ja myös hyötyvät joustamisestaan.

Keskustelupaperissa ei suoranaisesti käsitellä sähkön hinnoittelun jakautumista eri komponentteihin (energia, siirto, verot). Tähän liittyviä uudistuksia kuitenkin valmistellaan erityisesti koskien siirtomaksujen tehopohjaisuuden lisäämistä. Lisäksi käydään keskustelua sähköveron muuttamisesta kiinteästä (euroa/kWh-pohjainen) sähköverosta alv-tyyppiseen osuuteen sähköenergian loppuhinnasta, koska tämä voisi lisätä joustavuutta.

Tämän uudistustyön avaaminen yleiseen julkiseen keskusteluun olisi tärkeää, koska se voi vaikuttaa siihen, kuinka hintasignaalit jatkossa menevät läpi ja miten se vaikuttaa esimerkiksi kuluttajien omaan sähköntuotantoon ja joustohalukkuuteen.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätietoja

Lähienergialiiton kannanotto Fingridin keskustelupaperiin kokonaisuudessaan.

Fingridin tiedote kommenttien jatkokäsittelystä (lisätty 16.9.2016)

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>