Kysymme poliitikoilta SuomiAreenassa: Mitä aiotte tehdä lähienergian vauhdittamiseksi?

KaroliinaAuvinenMinut on kutsuttu pitämään alustus lähienergiasta SuomiAreenan Ilmastonmuutoksen hinta ja vaihtoehdot täystuholle -keskustelutilaisuuteen tiistaina 15.7.2014. Tilaisuudessa keskustelun kirittäjänä toimii myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalouden professori Christian Breyer, joka myös on Lähienergialiiton jäsen. Näin ollen uusiutuva energia tulee takuulla herättämään paneelissa keskustelua. Panelisteina ovat valtiovarainministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sekä kansanedustajat Antti Kaikkonen (kesk), Lasse Männistö (kok) ja Oras Tynkkynen (vihr).

On erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä poliitikot tuumaavat lähienergiasta ja lupaavat tehdä sen edistämiseksi. Tervetuloa kuuntelemaan, jos olet Porissa! Jos et, lupaan raportoida aiheesta myöhemmin.

Alla alustukseni.

Karoliina Auvinen
Lähienergialiiton tuotantotyöryhmän puheenjohtaja


Arvoisa ministeri, arvoisat kansanedustajat, hyvä yleisö

Lähienergia todellakin kiinnostaa kansalaisia. Tuoreet kuluttajatutkimukset osoittavat, että 85% suomalaisista on kiinnostuneita lähienergiasta ja jopa 90% suomalaisista haluaa lisätä aurinkoenergiaa. Lähienergia tarkoittaa lähellä meitä kuluttajia auringosta, tuulesta, metsästä, pelloilta, maasta, ilmasta, vedestä tai hukkaenergiasta tuotettua sähköä, lämpöä ja liikenne-energiaa. Lähienergia on siis idealtaan lähellä lähiruokaa.

Nykyinen ilmasto- ja energiapolitiikka ei kuitenkaan vastaa tähän kansalaisten kiinnostukseen. Tällä hetkellä uusiutuvan energian tuet on kohdennettu lähinnä teollisen mittakaavan investointeihin. Ilmasto- ja energiatiekartassa taas lähienergia on käytännössä sivuutettu, vaikka esimerkiksi nykyinen 600 000 lämpöpumpun määrä voitaisiin vielä kymmenkertaistaa. Myös aurinkoenergia sopii hyvin osaksi Suomen energiapalettia, kuten sen nykyinen hintataso sekä nopea kasvu Ruotsissa ja Tanskassa osoittavat.

Pääministeri Stubbin hallitusohjelmassa mainitaan, että hajautettua energiaa edistetään selvittämällä energiasektorin politiikkavaihtoehtoja. Selvityksiä ja strategioita on jo kuitenkin tehty metrikaupalla, kun käytännössä hallinnollisille esteille pitäisi tehdä jotakin.

Niistä kaksi esimerkkiä:

Monissa kunnissa asiat ovat hyvin ja aurinkopaneelit tai -keräimet saa asentaa katolle ilman lupaa. Samaan aikaan on kuitenkin todella monta kuntaa, joissa vastaava järjestelmä edellyttää maksullista toimenpidelupaa kaikkine teknisine piirustuksineen ja liitteineen. Luvasta aiheutuvat kustannukset voivat korottaa järjestelmän hintaa jopa kolmanneksella. Tämä on osoittautunut hyvin tehokkaaksi keinoksi saada kiinnostuneet investoijat kaikkoamaan.

Toinen esimerkki:

Tänä vuonna tulli lanseerasi kauppakeskusten, toimistotalojen ja isompien kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmille energiaverotusohjeen, jonka mukaan sähköveroa pitää maksaa koko omasta aurinkosähkön tuotannosta, jos sitä voi lirahtaa vähänkään yli yleiseen sähköverkkoon. Tulkinta on nyt johtanut miljoonien eurojen edestä aurinkosähköinvestointien peruuntumiseen. Niille edelläkävijöille, kuten Porin uimahallille, jotka ovat jo ehtineet toteuttamaan innovatiivisia aurinkoenergiaratkaisuja Suomessa, tulli on vast’ikään lähettänyt raportointi- ja veronmaksuvaatimuksen. Näistä pienistä voimaloista saatavat verotuotot tuskin kattavat tästä käytännöstä aiheutuvia byrokratiakustannuksia. Arvoisa ministeri ja kansanedustajat, mitä järkeä tässä on? Nyt Porin uimahalli ja lukuisat muut edelläkävijät harkitsevat voimaloidensa pienentämistä tämän byrokratiavaivan välttämiseksi. Näinkö edelläkävijät Suomessa palkitaan?

Arvoisat poliitikot, nämä käytännön esteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi estää kotimarkkinoiden kehittyminen sekä cleantech-yritysten referenssit, joita ne kipeästi tarvitsisivat vientiponnistelujensa tueksi.

Näin ollen kysynkin, mitä käytännössä voisitte tehdä nyt heti ja myös ensi vaalikaudella lähienergian vauhdittamiseksi?


Lisätietoja:

Sitra ja Taloustutkimus Oy. 2014. Resurssitehokkudeen kartoitus.

Energiateollisuus ry, 2014. Suomalaisten energia-asenteet 2013.

Suomen Lähienergialiitto ry, 2014. Lähienergialiiton kommentteja Suomen energia- ja ilmastotiekartan valmisteluun.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, 2014. Uutinen: Lämpöpumppuala kasvoi rakentamisen alamäestä huolimatta ja määrä ylitti jo 600.000.

IEA Co-operative Programme on Photovoltaic Power Systems, 2013.  National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2012.

Udenrigsministeriet, 2012. Denmark reaches 2020-goal for solar energy before time.

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma, (s. 3), 2014 .

Tulli. 9.5.2014. Energiaverotusohje, (s. 9), 2014 .

Suomen Lähienergialiitto ry, 2014. Tullin energiaverotusohje estää lähienergiainvestointeja

Asko Rasinkoski, Soleras, 2014. Esteet alas – kotimarkkinat käyntiin.

Pori, 2011. Porin uusi uimahalli käyttää aurinkoenergiaa.