3

Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla vahvistuu

Kuluttajan rooli sähkömarkkinoilla ja sen vahvistaminen on Lähienergialiiton sydämen asia. Komission suunnittelema energiamarkkinoiden muutos on tuomassa mukanaan kuluttajalle paljon hyviä asioita, mm.  kuluttajien tulee pystyä osallistumaan markkinoille kolmansien osapuolien tai yhteisostojen kautta, heille tulee taata pääsy energian kulutus- ja kustannustietoihin, heillä tulee olla mahdollisuus toimia aktiivisesti energiamarkkinoilla esimerkiksi hyödyntämällä kysyntäjoustoa tai tuottamalla ja varastoimalla itse sähköä, kuluttajien tulee olla suojattuja epäreiluja käytäntöjä vastaan.

 

Komission tiedonanto lausunnolla eduskunnassa

Komissio käynnisti kesällä julkisen kuulemisen sähköenergiamarkkinoiden ja kuluttajan roolin muuttumisesta. Osana sen käsittelyä Lähienergialiitto antoi asiantuntijalausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle“Lähienergialiiton lausunto kiittää komission visiota kehittää sekä energiamarkkinoiden rakennetta että kuluttajien asemaa positiiviseen suuntaan. Lisäksi komission linjaukset poistavat kysyntäjouston esteitä ja mahdollistavan entistä tasapuolisemman osallistumiseen pientuottajille energiamarkkinoilla.”

 

Energiantuotanto on muuttunut keskitystä hajautettuun ja uusiutuvaan

Komission tiedonannon taustalla on EU:n komission strateginen tavoite kehittää joustava energiaunioni, jossa noudatetaan tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa ja luodaan edellytykset sille, että energiaa on kaikkien saatavilla luotettavasti ja kohtuuhintaan.

Samaan aikaan uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin ja jäsenvaltioiden ponnistelujen ansiosta uusiutuvista energialähteistä on tullut yksi tärkeimmistä sähköntuotannon lähteistä osoituksena siitä, että ollaan siirtymässä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää.

Voimassa oleva käsitys sähkömarkkinoista on ajalta, jolloin suurten keskitettyjen ja pääasiassa fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten keskeisenä tavoitteena oli toimittaa tietyllä rajatulla alueella, tyypillisesti jäsenvaltion sisällä, kotitalouksille ja yrityksille niin paljon sähköä kuin nämä halusivat.

 

Nyt kuluttajat nähdään aktiivisina, energiatehokkaina toimijoina

Kuluttajia – kotitalouksia, yrityksiä ja teollisuutta – pidettiin näillä markkinoilla passiivisina. Nyt siirtyminen kohti hajautettua tuotantoa lisää alan toimijoiden määrää ja muuttaa nykyisiä markkina-asemia.

Komissio katsoo että osto- ja tuotantoyhteenliittymien asemaan tulee vahvistaa. Tutkijatohtori Jouni Juntunen painottaa asian tärkeyttä: ”Lausunnossa nostetaan esille hyvänä esimerkkinä taloyhtiö, jonka energiatuotanto tulisi pystyä hyödyntämään taloyhtiössä kustannustehokkaasti. Näin ei nykyään pysty toimiman. Tämän tyyppisten energiayhteisön tulee pystyä siirtämään alueensa (kuten taloyhtiö) sisällä sähköä vapaasti ilman veroja ja siirtomaksuja. Tämä järjestely edistää paikallisten sähkön varastointi-innovaatioiden syntymistä ja leviämistä.”

Sähkömarkkinat on mukautettava tähän uuteen todellisuuteen, ja niihin on integroitava täysimääräisesti kaikki markkinatoimijat, myös kysyntäjouston, energiapalveluyritysten ja uusiutuvien energialähteiden osalta.

”Lausuntomme ehdottaa, että kuluttajien kannustamisessa kysynnänohjaukseen tulee kiinnittää huomio tariffirakenteisiin, kuten kiinteisiin maksuihin, jotka voivat estää mielekkään kysynnän ohjaamisen ja energian säästön. Jotta kysyntäohjaus olisi mielekästä kaikissa käyttöpaikoissa, sähkön paikallinen tuottaminen, kysyntäjousto ja kulutuksen alentaminen tulee näkyä mahdollisimman täysimääräisenä kuluttajan maksuissa. Tutkimuksien mukaan kiinteän kuukausittaisen maksun poistaminen parantaa markkinan toimintaa ja laskee sähkön kulutusta jopa 6,4%.”Juntunen tarkentaa.

 

Kaikki tämä kehitys vahvistaa meidän – energian kuluttajien – asemaa.

 

Kirjoittaja

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Lisätiedot

Lähienergialiiton lausunto kokonaisuudessaan.

Euroopan komission tiedonanto energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä.

Euroopan komission tiedonanto energian kuluttajien aseman vahvistamisesta.

Eurooppatiedotus.fi Mikä energiaunioni?

Wikipedia: kysyntäjousto.

PS. 2.10.2015 julkaistiin talousvaliokunnan lausunto

Talousvaliokunnan lausunnon sisältö kuulemisten jälkeen.

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>