3

Kestävän kehityksen toimikunta aloitti uuden toimikauden

Kestävän kehityksen toimikunta aloitti kauden 2016 – 2019 tarttumalla kestävän kehityksen haasteisiin yhdessä, etunojassa, vastuullisesti ja käytännön ratkaisuin. Tälle kaudelle Lähienergialiitto sai oman edustajan toimikuntaan.

 

Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimikunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Toimikunnassa on edustajia hallituksesta, eduskunnasta, hallinnosta, elinkeinoelämästä, kunnista ja maakunnista, ammattiliitoista, koulutuksen ja kasvatuksen alalta, kansalaisjärjestöistä, tiede- ja taidemaailmasta sekä kirkkokunnista.

Toimikunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulevina vuosina tulee olemaan osallistuminen YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman ja sen tavoitteiden kansallisen toimeenpanon seurantaan ja arviointiin. Suomi toteuttaa toimintaohjelmaa mm. toimikunnan luomalla kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella, jossa eri tahot elinkeinoelämästä kansalaisjärjestöihin ja julkishallintoon osallistuvat tekemällä oman tavoitteellisen toimenpidesitoumuksensa.  Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluvat

  • sitouttaa mahdollisimman monet yritykset, järjestöt, organisaatiot ja muut yhteiskunnalliset toimijat mukaan yhteiskuntasitoumukseen
  • vahvistaa yhdessä eduskunnan valiokuntien kanssa keskustelua kansallisen kestävän kehityksen politiikan suunnasta
  • tukea kansallisen kestävän kehityksen politiikan tiiviimpää kytkentää YK:n, EU:n sekä alueellisiin kestävän kehityksen prosesseihin
  • osallistua yhteistyöhön eurooppalaisten kestävän kehityksen verkostojen kanssa.

Toimikunnan uusi kausi aloitettiin helmikuun 2016 alussa

1.2.2016 järjestettiin Kestävän kehityksen kohtaamo -työpaja, jossa päivitettiin Suomen kestävän kehityksen suuntaviivoja ja suunniteltiin toimikunnan uuden kauden 2016 – 2019 työtä. Tälle kaudelle Suomen Lähienergialiitto pääsi mukaan toimikuntaan.

Työpajassa keskusteltiin kestävän kehityksen toimikunnan tavoitteista ja toimintatavoista. Yleinen huomio oli, että yhteiskuntasitoumuksia tarvitaan lisää. Lähienergialiitto aikoo tehdä yhteiskuntasitoumuksen ja kannustaa muita tekemään samoin.

Keskustelu sivusi monissa kohtaa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, sillä ne ovat keskeiset keinot päästöjen vähentämiseen, resurssiviisauteen, turvallisuuteen ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksiin.

Keskustelussa nousi esiin yleinen kysymys “korvaako hajautettu energia kokonaan keskitetyn energiajärjestelmän?

Toimikunnan Lähienergialiiton edustaja Karoliina Auvinen vastasi, “Kyllä keskitetty ja hajautettu täydentävät toisiaan. Kysymys on ennemmin siitä miten puhtaat energiateknologiat ja älykkäät ratkaisut saadaan fossiilisten polttoaineiden käytön tilalle.”

Lisäksi Karoliina Auvinen muistutti, että “Puhtaiden energiaratkaisujen, kuten aurinkoenergian, sähkö- & biokaasuautojen tai kysyntäjouston etenemisen tiellä on vielä paljon esteitä, jotka pitäisi purkaa. Tämä vauhdittaa kehitystä, jotta Suomi voisi vähentää ilmastopäästöjä radikaalisti Pariisin sopimuksen linjausten mukaan lähivuosikymmenien aikana.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>