3

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma kaipaa konkretiaa ja vauhtia

Lähienergialiitto pitää lausunnossaan tärkeänä, että lähiaikoina tehdään lisäanalyysejä mahdollisuuksista uusin ratkaisuin nopeuttaa päästövähennyksiä jo 2020- ja 2030-luvuilla. Näitä ratkaisuja ovat erityisesti liikennejärjestelmän tehokkuuden parantamiseen ja nopea öljylämmityksen korvaaminen muilla ratkaisuilla.

 

 

Mikä on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma?

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAISU) laadittiin rinnakkain marraskuussa 2016 valmistuneen Energia- ja ilmastostrategian kanssa. Ilmastosuunnitelmaa varten valmisteltuja sektorikohtaisia suunnitelmia hyödynnettiin loppuvuonna 2016 strategian taakanjakosektoria koskevissa tarkasteluissa ja linjauksissa.

Ilmastolain mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman. Suunnitelma varmistaa osaltaan, että ilmastolaissa linjattu kansallinen tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta saavutetaan vuonna 2050.

Suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma, jossa esitetään, miten ihmisen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ja ilmastonmuutosta hillitään päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Tämän lisäksi esitetään päästökehitysarviot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien vaikutuksista niihin. Suunnitelmassa tarkastellaan päästökehitystä vuoteen 2030 asti. Valittu vuosi vastaa ilmastolain perustelujen mukaista tulkintaa keskipitkästä aikavälistä ja on lisäksi yhteensopiva EU:n ilmastopolitiikan aikahorisontin kanssa.

 

Lähienergialiiton lausunnossa keskitytään päästöjen nopeutettuun vähentämiseen, liikkumiseen ja asuntojen lämmitykseen

Pariisin sopimuksessa määritellyt pitkän aikavälin tavoitteet edellyttävät nyt tehtyjä tarkasteluja pidemmälle meneviä päästövähennyksiä. Lähienergialiitto pitääkin tärkeänä, että lähiaikoina ryhdytään tekemään lisäanalyysejä mahdollisuuksista uusin ratkaisuin nopeuttaa päästövähennyksiä jo 2020- ja 2030-luvuilla.

Lähienergialiiton näkemyksen mukaan suunnitelmassa tulisi asettaa enemmän painoarvoa ja lisätä konkreettisuutta liikennejärjestelmän tehokkuuden parantamiseen edistämällä kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, raideliikennettä, autojen yhteiskäyttöä ja kaiken kaikkiaan liikkumista palveluna. Näin voidaan päästä henkilöautoilla tehtävän liikennesuoritteen selvään pienenemiseen.

Rakennusten erillislämmityksestä peräisin olevista päästöistä suurin osa syntyy öljylämmityksestä. Suunnitelman mukaan valtionhallinto luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä ja kaikkia julkisia toimijoita kannustetaan samaan. Erityisesti toive kohdistuu kuntiin, koska julkisten rakennusten öljynkäytöstä yli 90 % on kuntien vastuulla. Sen lisäksi todetaan, että lämmityspolttoaineiden energiaverojen hiilidioksidikomponenttia voitaisiin korottaa. Lähienergialiitto haluaisi nopeuttaa öljylämmitysten korvaamista muilla ratkaisuilla ja esittää harkittavaksi tähän tarkoitukseen myös investointitukea vähävaraisille kansalaisille. Investointituki on budjettineutraali, koska se palautuu valtiolle takaisin arvonlisäveron muodossa.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, koko Lähienergialiiton lausunnon sisältö

Kaikki Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman lausunnot lausuntopalvelu.fi -palvelussa

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>