IEA:n asiantuntijaryhmä arvioi jälleen Suomen energiapolitiikkaa

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n asiantuntijaryhmä vieraili 27.11.–1.12.2017 Suomessa arvioimassa maassamme toteutettavaa energiapolitiikkaa ja Lähienergialiitto oli arviointiryhmän kuultavana. Edellinen vastaava arviointi toteutettiin vuonna 2013 ja 2007. Kummallakin keralla Suomi sai tunnustusta tekemistään politiikkavalinnoista ja kotimaisen energiantuotannon monimuotoisuudesta.

 

Maatutkinta kävi läpi kaikki toteutetun energiapolitiikan sektorit. Niiden lisäksi teemoina painottuvat liikennealan päästöt, puupohjaisen biomassan rooli vähäpäästöisenä siirtymäkauden polttoaineena sekä sähkömarkkinoiden muutosten vaikutukset energian hintaan, kuluttajien osallistumiseen ja lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

 

IEA on 29 OECD-maan energiajärjestö

IEA on laajentanut viime vuosina toimintakenttäänsä alkuperäisestä öljymarkkinoiden seurantaan liittyvistä tehtävistä. IEA keskittyy energiaturvallisuuden lisäksi myös vähähiilisiin energiaratkaisuihin sekä kestävän kehityksen mukaiseen talouskasvuun. Lisäksi IEA tekee tiiviisti yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa joihin kuuluu monia nousevien talouden maita. Jäsenmaat ovat sitoutuneet yhteisiin energiapoliittisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden pohjalta IEA laatii joka viides vuosi arvion kunkin jäsenvaltion energiapolitiikasta.

Työ- ja elinkeinoministeriössä työskennellyt ryhmä tapasi viikon aikana energia-alan keskeisiä toimijoita ja keskusteli eri viranomaisten, toiminnanharjoittajien sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Lähienergialiiton puheenjohtaja, professori Raimo Lovio oli kuultavana Lähienergialiiton hallituksen edustajana yhdessä Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkosen kanssa.

 

IEA oli kiinnostunut vierailullaan uusiutuvan energian näkymistä ja sen kehittämisestä

Puheenjohtaja Raimo Lovio viittasi esityksessäni ryhmälle Lähienergialiiton lausuntoihin Suomen energia- ja ilmastostrategiasta 2016.

Puheenjohtaja Raimo Lovio totesi ryhmälle, että “Lähienergialiiton analyysien perusteella Suomella on mahdollisuuksia edetä nopeammin energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä kun strategiassa on arvioitu, erityisesti lämpöpumppujen, tuulivoiman, biokaasun ja aurinkoenergian osalta, strategiassa korostetun puuenergian lisäksi. Tämä edellyttää, että fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään ja päästökaupassa otetaan käyttöön lattiahinta Suomen tai pohjoismaisella tasolla. Näin kertyvät budjettivarat tulisi suunnata kilpailutettuihin tuotantotukiin, investointitukiin ja T&K-toimintaan. Lisäksi kokeiluja ja energiajärjestelmän joustavoittamista tulisi korostaa.”

Ryhmä tuntui olevan kiinnostunut erityisesti puheenjohtaja Raimo Lovion korostamasta energiatehokkuuden parantamispotentiaalista sekä ajankohtaisista akkuteknologiaan liittyvistä kysymyksistä.

 

IEA:n maatutkinta on vertaisarviointi

Suomea arvioivaan 10 asiantuntijan ryhmään kuului tänä vuonna jäseniä IEA:n sihteeristöstä, OECD:n ydinenergiajärjestöstä NEA:sta, Euroopan komissiosta, sekä muun muassa Tanskasta, Norjasta ja Australiasta.

Viikon mittaan on käyty läpi vaikuttava määrä tietoa. Haluan kiittää tutkintaryhmää paneutumisesta ja asiantuntevasta keskustelusta. Olen varma, että tuleva raportti auttaa meitä energiapolitiikan kehittämisessä“, toteaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

Meillä eri maiden energia-asiantuntijoilla on ollut Suomessa kiehtova vertaisoppimisen viikko yhdessä eri maiden energia-asiantuntijoiden kanssa. Suomella on mielenkiintoinen energiajärjestelmä ja täällä on tapahtunut hyvää kehitystä viimeisten viiden vuoden aikana, mutta nyt maa kohtaa Pariisin ilmastosopimuksen myötä uusia haasteita“, toteaa IEA:n arviointiryhmän johtaja Lars Georg Jensen Tanskan energiavirastosta.

Johtajuuden ottaminen pidemmällä perspektiivillä kohti vuotta 2050 edellyttää puhtaan energian teknologioiden ja innovaatiomahdollisuuksiin haltuunottoa. IEA:n arviointi auttaa Suomen hallitusta saavuttamaan näitä tavoitteita“, Jensen jatkaa.

Vierailun jälkeen IEA:n sihteeristö laatii yhdessä arviointiryhmän kanssa kirjallisen maatutkintaraportin. Lopullinen raportti julkaistaan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Siinä esitetään arviot energiapolitiikan tilasta ja annetaan suosituksia tarvittavista uusista politiikkatoimista.

 

 

Kirjoittaja

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätietoja

TEM tiedote 24.11.2017

IEA:n vuoden 2013 vierailusta tekemä raportti: Energy Policies of IEA Countries: Finland, 2013

TEM tiedote 1.12.2017

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>