Vertaa lähienergiaratkaisuja

Suomen Lähienergialiitto on kehittänyt lähienergiaratkaisuja mahdollisimman tasapuolisesti vertailevan online-palvelun. Palvelun tavoitteena on verrata omakotimittakaavassa tyypillisten lähienergiataratkaisujen lämmön tai sähkön tuottoa Suomessa keskimääräisillä tuotto- ja kustannustiedoilla olemassa oleviin energiaratkaisuihin.  Vertailun lähtökohtana on käyttäjän nykyinen tai laskettu lämpö- ja sähköenergian vuosikulutus ja niiden hinnat. Oletusarvoina vertailulaskurissa käytetään keskimääräisiä omakotitalon lämmön ja käyttösähkön kulutus- ja kustannustietoja.

Laskurissa tavoitteena on ollut että erityisesti lähienergiaratkaisujen tuotot ja kustannukset olisivat noin 20 % tarkkuudella oikein missä päin Suomea tahansa.  Muilla energiamuodoilla tähän on mahdollista päästä, mutta pientuulivoiman osalta tuulisuusolosuhteet vaihtelevat niin paljon paikallisesti että laskennassa käytetyt arvot pätevät vain suhteellisen hyvätuulisilla paikoilla. Sellaisia ovat esimerkiksi saaristo ja mäkien laet. Myös muilla energiamuodoilla voi olla reunahtoja jotka rajoittavat kyseisen energiamuodon käyttöä paikallisesti. Tällaisia ei voi yleisessä laskurissa huomioida, vaan ne täytyy kartoittaa mahdollisessa suunnitteluvaiheessa erikseen. Sen sijaan yleiset reunaehdot, kuten se, että uusiutuvaa energiaa ei voida yleensä tuottaa enempää kuin on kulutusta, on huomioitu laskennassa kuukausitasolla.

Koska kulutuskohteen ominaisuudet, samoin kuin eri lähienergiamuotojen tuotot vaihtelevat jossakin määrin tapauskohtaiseksi, ei tällaista keskimääräiseen tietoon perustuvaa työkalua voi käyttää kohteen lähienergiaratkaisujen lopulliseen mitoittamiseen. Siitä saadaan kuitenkin osvittaa eri ratkaisujen taloudelliseen kannattavuuteen, mahdollisen toteutettavan ratkaisun kokoluokkaan ja kokonaiskustannukseen sekä saavutettavissa olevaan säästöön. Tässä laskelmassa huomioidaan ainostaan energia- ja investointikustannukset, joten mahdolliset muut investoinnista tulevat seurausvaikutukset täytyy arvioida erikseen.

Laskenta tehdään vain yhden kokoisella järjestelmällä energiamuotoa kohti. Kokoluokka on valittu joko yleisimmän myyntikoon mukaisesti tai muuten teknisesti keskimääräiseen omakotitaloon hyvin sopivaksi. Lähienergiaratkaisuja on mahdollista käytännössä myös yhdistellä useita samaan kohteeseen. Tässä laskurissa sellaiseen ei ole annettu mahdollisuutta, sillä laskenta menee siinä tapauksessa hyvin monimutkaiseksi. Hybridiratkaisuista on aina syytä tehdä tarkat tapauskohtaiset laskelmat ennen lopullista investointipäätöstä.

Vertailupalvelu löytyy osoitteesta: https://www.lahienergia.org/calculator/

Palvelua käytetään valitsemalla nykyinen lämmitysmuoto valikosta sekä syöttämällä omat kulutustiedot ja käytettyjen energiamuotojen hinnat lähtötiedoiksi oletusarvojen tilalle ja klikkaamalla sen jälkeen vihreää “Laske tulos” laatikkoa. Laskuri antaa tulokseksi eri lähienergiamuotojen investointikustannuksen, vuosituoton ja annetuilla energian hinnoilla lasketun arvion takaisinmaksuajasta.

Klikkaamalla kunkin energiamuodon rivin lopusta löytyvää “Näytä lisää” laatikkoa saadaan näkyviin arvioidut kuukausitason energian kulutus- ja tuotantokäyrät kohteelle ja kyseiselle lähienergiamuodolle sekä havainnollistettu kaavio takaisinmaksusta. Tuolla sivulla voi vielä kokeilla uudelleenlaskentaa erilaisilla energian hinnoilla.

Laskurin laskentaparametreja on tarkoitus parantaa sitä mukaa kun uutta tietoa laskentaan vaikuttavista seikoista on saatavilla.

Palveluun liittyvää palautetta voi lähettää Markku Tahkokorvelle markku.tahkokorpi(at)lahienergia.org

 

 

Alla linkki Eneuvonnan saman tapaiseen laskentatyökaluun, joka tosin toimii vain lämmitysenergialle.

 

E-neuvonta – Lämmitysvertailu

eneuvonta

E-neuvonnan laskuria käyttämällä voit vertailla eri lämmitysmuotojen kustannuksia. Pientalon perustiedot syöttämällä pääset nopeasti puolueettomia ja vertailukelpoisia tuloksia eri lämmitysmuotojen kustannusten jakaantumisesta pitkällä aikavälillä.Laskurin ovat toteuttaneet Motiva, Kesto ja JAMK.