3

Esittelyssä Finnwind Oy – mukana luomassa uusia vientituotteita ja työtä Suomelle

Lähienergialiitton yritysjäsen Finnwind Oy on teknologia- ja asiantuntijayritys, joka valmistaa, markkinoi ja asentaa pientuulivoimaloita, aurinkosähköjärjestelmiä sekä saarekeverkkotuotteita. Kaikki asennukset voidaan tehdä avaimet käteen –palveluna.

Uusiutuvan energian markkinat kasvavat maailmalla nopeasti ja Finnwind Oy haluaa olla omalta osaltaan mukana viemässä ulkomaillesuomalaista osaamista ja työtä. Kansainvälistyminen ei tapahdu kuitenkaan hetkessä, joten kotimarkkinat ovat Finnwind Oy:lle vielä tärkeät.

finnwind_aurinkosähkö

Aurinkosähköasennukset lisääntyneet huimasti parin viimeisen vuoden aikana

Näin toukokuun lopulla eletään kiihkeintä aurinkosähkösesonkia ja asennuksia onkin lähes päivittäin. Finnwind Oy myy ja asentaa aurinkosähköjärjestelmiä niin yrityksille, julkisiin kohteisiin kuin maatiloille ja omakotitaloasukkaille. Oman suoran myynnin lisäksi Finnwind tarjoaa alihankintana palvelujaan myös energia- ja rakennusyhtiöille.

Kilpailuetua Finnwind Oy:lle tuovat omat Suomen olosuhteisiin ja rakennustapaan kehitetyt asennusjärjestelmät. Asennusjärjestelmien kehitys on myös tärkeä strateginen valinta tulevaa kansainvälistymistä ajatellen.

 

Verkkokauppa tuo joustavuutta asiakkaille

Nykyaikainen verkkokauppa tuo asiakkaille lisävaihtoehdon tuotteiden ja palvelujen kartoittamiseen. Palveluntarjoajallekin oma verkkokauppa on tehokas apuväline mahdollistaen kilpailukykyisen hinnoittelun. Oman haasteensa suomalaiselle verkkokaupalle ja alalle ylipäätään tuo kuitenkin Suomen korkea arvonlisäprosentti.

Arvonlisäveron taso ja markkinaympäristö ovat kuitenkin politiikkaa eikä niihin yksittäinen yritys voi vaikuttaa. Verkkokaupastakin tilattavat tuotteet on kuitenkin asennettava. Finnwind Oy:n yksi keskeisimpiä kilpailuvaltteja onkin avaimet käteen –asennuspalvelu, jota tarjotaan koko Suomeen. Tee-se-itse -rakentajia puolestaan palvellaan selkeillä käyttöohjeilla ja tuotetuella.

 

Pientuulivoiman markkinat satoja miljoonia ja hybridijärjestelmien miljardeja euroja

Suomen pientuulivoimamarkkinat ovat vielä hyvin pienet eikä tarkkoja tilastoja asennetuista pientuulivoimaloista ole. Vuosien mittaan Finnwind Oy on toimittanut ja asentanut omaa Tuule 200-pientuulivoimalaansaympäri Suomea Turun saaristosta aivan pohjoisinta Lappia myöten.

Kokoluokassaan (maston korkeus 18 m, potkurin halkaisija 5 m, koneiston nimellisteho 4 kW) Finnwind Oy:llä onkin kaupallisista toimijoista todennäköisesti suurin asennettu pientuulivoimakanta Suomessa.

Tuule 200-pientuulivoimala on yrityksen oma tuote ja siitä löytyy versiot niin akkujen lataukseen, lämmitykseen kuin suoraan sähkön tuotantoon. Vaikka Suomen markkinat ovat vielä pienet, kasvaa maailmalla pientuulivoimamarkkinatkeskimäärin n. 20% vuosittain ja saavuttaa 700 miljoonan dollarin tason vuonna 2018.

Todella suuri markkinapotentiaali on hybridijärjestelmillä, joissa yhdistetään pientuulivoimaa ja aurinkosähköä akustoon ja varavoimaan. Näiden sovelluskohteita ovat kehittyvissä maissa mm. valaistus, veden pumppaus ja yhtenä yksittäisenä suurena ryhmänä verkon ulkopuolella olevat tele- ja linkkimastot. Esimerkiksi yksin Intiassa on tällä hetkellä noin 70 000 kiinteän sähköverkon ulkopuolista radio-, tele- ja linkkimastoa, joiden energia tuotetaan dieselaggregaateilla.

finnwind-tuuli-hybridi

 

Hajautetusta energiantuotannosta työtä ja vientituloja Suomelle

Maailmalla on markkinoita Suomalaiselle työlle ja osaamiselle. Teknisten laitteiden lisäksi tarvitaan tietoteknisiä sovelluksia järjestelmien valvontaan ja ohjaukseen sekä palvelutuotteita ja esimerkiksi osaamisen siirtoa kehittyville alueille.

Jotta maailmalle voidaan ponnistaa, tarvitaan vahva perusta ja toimivat kotimarkkinat. Omalta osaltaan Finnwind Oy haluaa olla Suomen Lähienergialiitossa mukana kehittämässä toimialan parhaita käytäntöjä. Yhdessä voimme luoda sen perustan, jolla rakennetaan Suomeen uutta työllisyyttä ja hyvinvointia.

 

Matti Kantonen
Finnwind Oy
www.finnwind.fi
verkkokauppa.finnwind.fi