3

Energiamurrosta kiihdyttävät energiayhteisöt, joustava sähköjärjestelmä ja kuluttajien kannalta tasapuolinen ja oikeudenmukainen sähkön hinnoittelu

Lähienergialiiton kanta TEM älyverkkotyöryhmän väliraportista on, että kokonaisuutena se on hyvä ja monipuolinen näkemys sähköjärjestelmän uudistuksessa tarvittavista muutoksista. Kannustamme tunnin sisäisen netotuksen ja sähkövarastojen osalta nopeaa ratkaisua. Lisäksi käsittelimme energiayhteisöjä, kysyntäjouston tärkeyttä ja sähkön hintarakennetta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö perusti syksyllä 2016 kaksivuotisen älyverkkotyöryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Sen tehtävänä on selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa. Työryhmä julkaisi väliraportin Matkalla kohti joustavaa ja asiakaskeskeistä sähköjärjestelmää 9.10.2017, jonka yhteydessä järjestettiin julkinen kuuleminen. Lähienergialiitto osallistui julkiseen kuulemiseen tekemällä lausunnon väliraportin sisällöstä. Lausunnon sisältöä pohjustettiin Lähienergialiiton jäsenien toimesta työpajassa 3.11.2017.

 

Lähienergialiiton mielestä älyverkkotyöryhmän väliraportti kokonaisuudessaan on hyvä ja monipuolinen näkemys sähköjärjestelmän uudistuksessa tarvittavista muutoksista

Erityisen ansiokkaasti väliraportti käsittelee tarvittavia muutoksia energian kuluttajan ja energiayhteisöjen näkökulmasta, sekä kysyntäjouston tärkeyttä ja roolia sähköjärjestelmässä.

Lähienergialiiton mielestä älyverkkotyöryhmän työskentely edistää tarvittavien muutosten edistämistä kuitenkin hitaasti. Työryhmän ja vastuuministeriöiden olisi pitänyt jo käynnistää lakimuutosten valmistelu erityisesti näiden toimenpiteiden  osalta:

  • Varmistetaan tunnin (viittaa käytössä olevaan tase- ja laskutusjakson pituuteen) sisäisen netotuksen toteutuminen vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuntinetotus mahdollistaa sähkön pientuottajien ja kysyntäjoustopalveluiden tarjoajien tasa-arvoisen aseman sähkömarkkinoilla. Nyt verkkoyhtiöiden keskenään erilaisista sähkönmittauskäytännöistä johtuen kiinteistöjen omaa tuotantoa hyvitetään ja laskutetaan eri tavoin johtaen siihen, että kuluttajien tismalleen samanlaisesta sähköntuotantojärjestelmistä saama taloudellinen hyöty vaihtelee verkkoyhtiöittäin.
  • Sähkövarasto -käsite on määriteltävä ja huomioitava sähkömarkkinoihin liittyvässä lainsäädännössä. Tulevaisuuden joustavassa sähköjärjestelmässä sähkövarastoilla on merkittävä rooli. Sähkövarastojen käytön kasvun ja käyttökohteiden laajentumisen esteenä oleva verosääntely on korjattava. Eri tyyppiset ja kokoiset sähkövarastot – niiden sijainnista riippumatta: sähkön varastointi niissä on vapautettava sähkö- ja arvonlisäveroista.

 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö avaa tietä kuluttajien aktivoitumiselle

Kannatamme väliraportin näkemyksiä energiayhteisöistä. Lähienergialiiton mielestä nopein ja tehokkain tapa edistää tärkeää asiaa on, että kiinteistön sisäisen energiayhteisön vaatimat muutokset lainsäädäntöön tai sen tulkintoihin toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Lausunnossa muita painopisteitä olivat kysyntäjousto ja sähkön hinnoittelu.

 

Kysyntäjousto tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden tukea sähköjärjestelmää sekä synnyttää uusia palveluita ja liiketoimintaa

Energian loppukäyttäjät ovat tärkeitä muutoksen tekijöitä erityisesti hajautetussa lämmön ja sähkön tuotannossa. Myös energiatehokkuusinvestoinnit tehdään pääasiassa käyttäjien toimesta. Lisäksi älykkäiden kaksisuuntaisten sähkö- ja lämpöjärjestelmien luomiseksi tarvitaan nykyisiä ja uusia toimijoita – aggregaattoreina – tuottamaan palveluita, joilla kuluttajat pääsevät osallistumaan kysynnänjoustoon. Joko aktiivisina toimijoina tai kysyntäjoustopalvelun käyttäjinä.

 

Sähkön hinnoittelun tulee olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen kuluttajille, sekä kannustaa energiatehokkuuteen

Sähkön siirtomaksujen muutoksissa on syytä sääntelyllä varmistaa, että ne sekä auttavat sähköjärjestelmän tasapainoa että kannustavat energiatehokkuuteen. Lähienergialiitto yhtyy väliraportissa esitettyyn näkemykseen, että tehopohjainen siirtohinnoittelu voi korvata siirtomaksun kiinteitä maksuja. Lähienergialiitto kannattaa, että siirtomaksuun vaikuttaa myös energian määrä – kuten nykyään, jotta myös siirtomaksu ohjaa energian tehokkaaseen käyttöön.

Sähkön siirtohinnalla pitää ohjata sähkön kulutus mahdollisimman energiatehokkaaksi ja sähköjärjestelmän tasapainoa tukevaksi. Tällöin myös sähkön siirtohinnan energiakomponentin on ohjattava kulutusta. Jotta ohjausvaikutus kasvaa, Lähienergialiitto kannattaa sähkön verotuksen muutosta kiinteästä per kWh hinnasta sähkön hinnasta riippuvaksi, esimerkiksi “n prosenttia sähkön hinnasta”. Tällä hetkellä luontevin sähköveron peruste on sähkön Suomen alueen spot-hinta.

 

Älyverkkotyöryhmän työn vaikuttavuus kasvaa ja Suomi voi paremmin hyötyä energiamurroksesta, jos älyverkkotyöryhmän työn pohjalta käynnistetään ripeästi lainsäädännön uudistushankkeita hallituksessa ja ministeriöissä . Kansainvälisesti energiamarkkinat ja uusi liiketoiminta kehittyvät nopeasti, joten on tärkeää että Suomi pyrkii pitämään paikkansa etulinjassa.

 

Kirjoittaja

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lähienergialiiton lausunto TEM älyverkkotyöryhmän väliraporttiin kokonaisuudessaan.

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>