3

Ekoenergia on ympäristömerkki sähkösopimuksille

Toukokuussa Ekosähkö Oy liittyi Lähienergialiiton jäseneksi ja Ekosähkö Oy on Suomen ainoa 100% EKOenergia-merkityn sähkön myyjä. Mutta mitä EKOenergia-merkitty sähkö on? Tartumme tilaisuuteen ja kysyimme Riku Eskeliseltä mikä on EKOenergia.

 

Sähkömarkkinat avautuivat kilpailulle Pohjoismaissa 90-luvulla

Riku Eskelinen toimii EKOenergia-ohjelmapäällikkönä Suomen luonnonsuojeluliitossa.

Mistä EKOenergia sai alkunsa? Riku palaa 90-luvulle, ”Norja, Suomi ja Ruotsi olivat maailman ensimmäiset maat, jotka avasivat sähkömarkkinansa kilpailulle. 90-luvun puolivälin jälkeen jokainen suomalainen sähkönkäyttäjä sai jo vapaasti valita miltä yhtiöltä ja millaista sähköä hän kuluttaa. Koska kuluttajat halusivat tukea uusiutuvaa energiaa ja sähkönmyyjät myydä vihreää sähköä, tarvittiin sähkökauppaan pian ”vihreyden” todentavia järjestelmiä.

Suomen luonnonsuojeluliitto kehitti ensimmäisen ympäristömerkin sähkölle jo vuonna 1997. Merkin nimi oli Norppaenergia-merkki ja Suomessa puhuttiinkin pitkään norppasähköstä. Seuraavina vuosina Suomen luonnonsuojeluliitto keskittyi yhä enemmän vihreän sähkön kestävyyskriteereihin. Noin 6 vuotta siten, alkoi mielenkiintoinen kansainvälistymisprosessi, jossa Suomen luonnonsuojeluliitto oli vetäjänä mukana. Tuloksena syntyi vuonna 2013 maailman ensimmäinen kansainvälinen ympäristömerkki sähkölle: EKOenergia. Kansainvälisen ympäristömerkin sihteeristönä toimii edelleen Suomen luonnonsuojeluliitto.

Eri sähkönmyyjillä Suomessa on omia vihreän sähkön tuotemerkkejä, esim. Oulun energian Farmivirta. Mitä erityistä EKOenergia-merkissä on? Riku tarkentaa “Uusiutuvalla energiallakin on ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi kalatietön vesivoimala on haitallisempi kaloille kuin vesivoimala, jossa on kunnon kalatiet. Tuulivoima keskellä tärkeää lintualuetta ei ole yhtä ekologinen kuin tuulivoimala teollisuusalueella. Siksi kuluttajat ovat halunneet EKOenergian tapaiset kriteerit varmistamaan, että heidän ostamansa uusiutuva energia on varmasti kestävää. Yksittäisten kuluttajien on vaikea valvoa sähkön alkuperää, mutta yksi asiantunteva ympäristömerkki voikin tehdä sen heidän puolestaan.

 

Mitä nämä kestävyyskriteerit oikein ovat?

EKOenergia asettaa kriteerejä sähkösopimusta koskeville aihealueille, jotain on mm.

  • Kuluttajainformaatio: EKOenergian myyjien on kerrottava kuluttajilleen ja mahdollisille kuluttajilleen EKOenergia-merkityn sähkönsä alkuperä. Heidän pitää pystyä mainitsemaan sähkön alkuperämaa ja uusiutuvan energian tuotantotapa. EKOenergia verkosto sijoittaa aikaa ja energiaansa tiedoittaakseen kuluttajillensa sähköntuotannon ympäristövaikutuksista.
  • Uusiutuvuus ja kestävyys: EKOenergia on uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Lisäksi se täyttää EKOenergiaverkoston asettamat kestävyyskriteerit. Tuuli-, aurinko- ja geotermiselle energialle on asetettu maantieteelliset kriteerit. Vesivoima voidaan myydä EKOenergiana ainoastaan jos se on peräisin EKOenergian hallituksen hyväksymästä voimalaitoksesta. Biomassalle on kriteereitä koskien biomassan alkuperää ja tuotantoprosessin tehokkuutta.
  • Ilmasto: Jokaista myytyä EKOenergian Megawattituntia (MWh) kohti sijoitetaan vähintään 0.10€  EKOenergian ilmastorahastoon, jota käytetään tuleviin uusiutuvan energian investointeihin.

EKOenergian kriteerit ovat avoimesti kaikkien saatavilla ja jokainen voi osallistua niiden päivitysprosessiin. EKOenergian kriteerien toteutumista sähkönmyyjien tasolla valvotaan vuosittaisilla tarkastuksilla, jotka tekee EKOenergiasta ja sähkönmyyjästä riippumaton taho. EKOenergiaa suosittelevat mm. maailman suurin rakennusten ympäristömerkki LEED ja globaalisti merkittävin hiilijalanjäljen laskentastandardi Greenhouse Gas Protocol (GHG). Kotimaassa mm. evankelisluterilainen kirkko suosittelee EKOenergian ostoa kaikille seurakunnilleen.

Riku, kenelle EKOenergia on tarkoitettu ja mitä hyötyä siitä on? “EKOenergia on ennenkaikkea suunnattu sähkön kuluttajille kotitalouksista sähkön suurkäyttäjiin. Se auttaa heitä solmimaan sähkömarkkinoilla sellaisia sopimuksia, joiden positiiviset ympäristövaikutukset voidaan todentaa. EKOenergiaa ostava yritys voi käyttää merkkiä myös kertoakseen omille sidosryhmilleen, että heidän tuotteidensa tai palveluidensa käyttämä sähkö on tuotettu kestävästi. EKOenergia toimii myös oivana markkinointivälineenä niille yrityksille, joiden myymä sähkö täyttää kestävyyskriteerit.

Suomessa EKOenergiaa myy kotitalouksille noin 10 sähkönmyyjää, mm. Lähienergialiiton jäsenyritys Ekosähkö. Suurkuluttajille EKOenergiaa voi Suomessa myydä n. 20 yritystä. Kotitalouksille EKOenergiaa on saatavilla Suomen lisäksi myös Virossa, Latviassa, Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Luxemburgissa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

 

Mitä suunnitelmia on tulevaisuudessa? 

Nyt EKOenergia on sähkön ympäristömerkki, onko muiden energiamuotojen varalle suunnitelmia?

Eskelinen kertoo jatkosta “EKOenergian tavoitteena on kasvattaa sähkönhankinnan kestävyyskriteereiden suosiota. Tällä hetkellä Euroopassa myydään ympäristömerkittyä sähköä arviolta 20 TWh vuodessa (luvussa on mukana myös muita ympäristömerkkejä). Kasvupotentiaalia on kaikissa Euroopan maissa. EKOenergia pyrkii kasvattamaan asemaansa kansainvälisesti. Sähkön lisäksi EKOenergialla on suunnitelmia kehittää ympäristömerkintää kaukolämmölle, biokaasulle ja nestemäisille biopolttoaineille.

 

Kirjoittaja:

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>