3

Älyverkkotyöryhmän väliraportti painotti markkinaehtoisuutta ja kuluttajan roolin tärkeyttä

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä on päässyt pohdinnoissaan puoliväliin ja julkisti väliraporttinsa 9.10.2017 Säätytalossa pidetyssä sidosryhmäseminaarissa. Väliraportin sisältöä voi kokonaisuutena pitää hyvänä sekä asiakkaiden, energiayhteisöjen että sähkömarkkinoiden uudistumisen näkökulmista.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö perusti syksyllä 2016 kaksivuotisen älyverkkotyöryhmän selvittämään älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Älyverkkotyöryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden älykkäästä sähköjärjestelmästä. Sen tehtävänä on selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älykäs sähköjärjestelmä voi palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää toimitusvarmuuden ylläpitoa.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän puheenjohtaja on ylitarkastaja Tatu Pahkala ministeriön energiaosastolta. Sen jäsenet edustavat laajasti toimialan eri sidosryhmiä: sähkön kuluttajia, sähkön tuottajia ja myyjiä, kantaverkkoyhtiötä ja jakeluverkkoyhtiöitä, energiavirastoa ja tutkimuslaitoksia. Työryhmän jäsenet ovat: Jukka Kaakkola (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), Bettina Lemström (työ- ja elinkeinoministeriö), Suvi Lehtinen (Energiavirasto), Riina Heinimäki (Energiateollisuus ry.), Toivo Hurme (Paikallisvoima ry.), Pertti Järventausta (Tampereen teknillinen yliopisto), Kaisa Kettunen (Kiinteistöliitto ry.), Pasi Kuokkanen (Suomen ElFi ry.), Risto Lindroos (Fingrid Oyj), Juha Marjeta (Lähienergialiitto ry.), Jarmo Partanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja Kaija Savolainen (Omakotiliitto ry.).

 

Asiakkaiden sähkönkulutuksen ohjaaminen on kilpailtua liiketoimintaa

Julkistustilaisuuden aluksi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi ”Kaikki ovat yhtä mieltä kuluttajien kasvavasta merkityksestä tulevaisuuden sähköjärjestelmässä. Asiakkaat on saatava paremmin mukaan sähkömarkkinoille. On hyvä, että asiaan on otettu työryhmässä kokonaisvaltainen näkökulma

Työryhmässä Lähienergialiiton edustajana toiminut Juha Marjeta (toimitusjohtaja, Optiwatti) kertoi työryhmän toiminnasta ”Työ on ollut mielenkiintoista ja haastavaa, varsinkin kuin tavoitellaan kaikkia miellyttävää lopputulosta. Toisaalta muutoksia on tehtävä ja kaikkien on joustettava kannoissaan.

Työryhmä pitää keskeisenä periaatteena sitä, että asiakkaiden sähkönkulutuksen ohjaaminen on kilpailtua liiketoimintaa, sillä sähkön kulutus- ja tuotantopäätökset tapahtuvat tehokkaimmin hinnan ohjaamina sähkömarkkinoilla. Näin ollen jakeluverkkoyhtiöiden aikaohjauksesta ja pakollisesta aikajaotuksesta luovuttaisiin hallitusti, kun kustannustehokkaita kulutuksen ohjauspalveluja on riittävän kattavasti tarjolla. Samoin varastojen omistaminen ja operointi kuuluu lähtökohtaisesti markkina-, ei monopolitoimijoille.

Muutamat sähkönjakeluyhtiöt ovat jo muuttaneet myös pienasiakkaidensa siirtohinnoittelua siten, että siinä huomioidaan asiakkaan kuluttama teho. Työryhmä suhtautuu positiivisesti kiinteän maksun korvaamiseen sellaisella tehokomponentilla, jonka avulla asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siirtolaskuunsa.

 

Kuluttajat ovat älykkään sähköjärjestelmän keskiössä

Väliraportissa käsiteltiin perusteellisesti eri tyyppisiä energiayhteisöjä, joiden asiakkaille luomiin mahdollisuuksiin työryhmä suhtautuu positiivisesti. FinSolar taloyhtiökokeilu  -hankkeen vetäjä Karoliina Auvinen kommentoi “Tarpeellinen ja hyvä linjaus, ettei kiinteistöverkkojen sisällä tarvitse maksaa pientuotannon siirtomaksuja ja veroja, koska se mahdollistaa taloyhtiöille pientuotannon kannattavuuden“.

Erilaiset energiayhteisöt ja asiakkaita suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävät toimijat (aggregaattorit) luovat uusia hyötyjä ja mahdollisuuksia asiakkaille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa ja vaikuttaa oman sähkönhankintansa ympäristövaikutuksiin. Myös asiakkaiden sähköntuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävien aggregaattoreiden tuomiin hyötyihin työryhmä suhtautuu positiivisesti. Sekä energiayhteisöt että aggregaattorit ovat uusia toimijoita sähkömarkkinoilla, jolloin niiden määrittely ja toimintaa koskevat säännöt ja sääntely vaativat lisätarkennuksia.

Lähienergialiiton järjestöpäällikkö Tapio Tuomen arvioi raporttia “Väliraportin sisältöä voi kokonaisuutena pitää hyvänä sekä asiakkaiden, energiayhteisöjen että sähkömarkkinoiden uudistumisen näkökulmista“.

 

Älyverkkotyöryhmän työ jatkuu 2018 syksyyn

Syksyn 2017 aikana työryhmä kerää palautetta väliraporttiin ja saadun palautteen avulla luonnostelee tiekartan sähkön vähittäismarkkinoiden rakennemuutokselle suuntaa-antavine aikatauluineen.

Ryhmän työ jatkuu. Seuraavassa vaiheessa tarkastelemme seuraavan sukupolven älymittareiden ominaisuuksia, vähittäismarkkinamallia sekä joustoa tukevasta rakennus- ja verkkosääntelystä. Avoimiksi jääneitä asioita tarkennetaan ja viedään pidemmälle konkretiaan”, työryhmän puheenjohtaja Tatu Pahkala työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolta.

Työryhmän jatkosta Juha Marjeta totesi ”Työ jatkuu syventymällä. Luvassa on vielä entistä mielenkiintoisempia haasteita.

 

Kirjoittaja

Tapio Tuomi
Suomen Lähienergialiitto ry
tapio(at)lahienergia.org

 

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän väliraportti 9.10.2017

Älyverkkotyöryhmän teettämä selvitys: Kysyntäjousto kuluttajan näkökulmasta

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Voit käyttää seuraavia HTML tageja ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>