Lähienergialiiton asiantuntijalausunto 16.2.2017, ympäristövaliokunta: VNS 7/2016 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

20.2.2017

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia on oikeansuuntainen mutta tarpeettoman pessimistinen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien suhteen. Kiitämme mahdollisuudesta esittää näkemyksemme koskien valtioneuvoston selontekoa kansallisesta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030.Selonteko on…

Lue lisää

Seuraavat