Lähienergiamuodot

Lähienergia on käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa. Lähienergiamuotoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, maa-, ilma- ja vesilämpö, tuulivoima, vesivoima ja älykkäät energiaratkaisut.

Lähienergia on käyttäjien itse säästämää, tuottamaa tai omistamaa puhdasta energiaa. Lähienergiamuotoja ovat aurinkoenergia, bioenergia, maa-, ilma- ja vesilämpö, tuulivoima, vesivoima ja älykkäät energiaratkaisut.
Lähienergiaa on esimerkiksi:

  • oman talon katolla tuotettu aurinkosähkö tai jäsenyys aurinkoenergiaosuuskunnassa
  • rakennus- tai aluekohtaiset bio-, lämpöpumppu- ja aurinkolämpöratkaisut
  • oman rakennuksen energiankulutusta tai -kustannuksia vähentävä energiatehokkuus- tai kysyntäjoustoratkaisu
  • oma tuulimylly, tuulivoimaosake tai jäsenyys tuulivoimaosuuskunnassa
  • oman maatilan tai kylän vesivoimala

 

Tulevaisuuden energia

Vision lähienergiakylässä kulutettu energia tuotetaan kiinteistöihin liitetyillä aurinkoenergia- ja lämpöpumppujärjestelmillä sekä yhteisissä isommissa tuuli- ja biokaasuvoimaloissa. Älykkään energiaverkon automaatio pitää huolen, että sähköä ja lämpöä varastoidaan silloin kun sääolosuhteet ovat otollisia uusiutuvan energian tuotannolle. Tuulettomina ja pimeinä aikoina automaatio lisää biovoimalan tuotantoa ja säätää valikoituja sähkölaitteita pienemmälle tai kokonaan pois käytöstä.

 

Tutustu lähienergian eri muotoihin

Tutustu lähienergian eri muotoihin ja niihin liittyviin tarinoihin klikkaamalla energiamuodon ikonia.

Uutisia

Lähienergialiiton syyskokous pidettiin 17.11.2016

Lähienergialiiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 17.11.2016 Helsingissä. Kokouksen esityslistalla oli sääntömuutos, vuoden 2017 hallituksen kokoonpano, jäsenmaksut ja hyväksyttiin Lähienergialiiton tausta-aineisto ajankohtaiseen energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun.   Vuodelle 2017 valittiin uusi hallitus, jonka…

Lue lisää

Blogeista

Aurinkopaneelien ja -keräimien lupakäsittely helpottuu

Ympäristöministeriössä on lausuntokierroksella lakimuutos maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka toteutuessaan mahdollistaa valtaosassa tapauksista aurinkopaneelien ja -keräimien rakentamisen ilman lupaa.    Yhtenä esteenä aurinkoenergian laajemmalle hyödyntämiselle on ollut lainsäädännön puutteet ja kuntien erilaiset lupakäytännöt aurinkopaneelien…

Lue lisää